Hiiumaa noorte stipendiumifond on SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fond, mille eesmärgiks on muuta kõrghariduse omandamine Hiiumaa noortele kättesaadavamaks ning luua Hiiumaalt kõrgharidust omandama läinud noortel parem side kodusaarega. Igal aastal antakse Hiiumaa noorte stipendiumifondist välja stipendiume vastavalt fondi võimekusele.

Stipendiumi taotlemine
Stipendiumi saavad taotleda Hiiumaa valla sissekirjutusega (kutse)keskhariduse omandanud õpilased, kes jätkavad stipendiumi taotlemise järgselt õpinguid kõrghariduses (bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidus) Eestis või välisriigis.

Stipendiumi taotlemisel peab stipendiumi taotleja esitama:
– kirjaliku digiallkirjastatud taotluse;
– CV;
– kõrgkooliga sõlmitud õppelepingu;
– (kutse)keskhariduse omandamist tõendava lõputunnistuse (sh hinneteleht);
– motivatsioonikirja „Mina Hiiumaa Saadikuna“.

Stipendiumi saajat toetatakse igakuiselt 300 euroga (v.a juuni-august).
Lisainfo: https://hiiumaaarenduskeskus.ee/hiiumaa-arenduskeskusest/noorte-stipendiumifond/
Statuut: https://hiiumaaarenduskeskus.ee/wp-content/uploads/2023/10/Hiiumaa-noorte-stipendiumifondi-statuut-lopp.pdf

Toeta Hiiumaa noorte õpinguid
Kui ka Sinu jaoks on oluline Hiiumaa noorte ning nende õpingute toetamine väljaspool Hiiumaad, siis kutsume kõiki Hiiumaa noorte stipendiumifondi panustama. Fondi ootame panustama nii ettevõtteid kui ka eraisikuid!

Annetusi Hiiumaa noorte stipendiumifondi saab teha alljärgnevalt:

Annetuse saaja:
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond

Arvelduskontod:
EE117700771000664610 LHV Pank
EE672200221001101347 Swedbank
Selgitus: Annetus Hiiumaa noorte stipendiumifondi

Lisainfo:
Birgit Lukk
Noorte ettevõtlikkuse koordinaator
birgit.lukk@hiiumaa.ee

Hiiumaa noorte stipendiumifond on loodud Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fondi allfondina, mida koordineerib SA Hiiumaa Arenduskeskus koostöös MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liiduga ning mida toetab Hiiumaa vallavalitsus.