HIIUMAA ETTEVÕTLIKE NAISTE VÕRGUSTIK

Projektiga „Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogramm“, mis kestis 02.2019 kuni 12.2021, loodi Hiiumaale ettevõtlike naiste võrgustik.

Programmi raames toimusid Hiiumaa naisettevõtjate regulaarsed kohtumised, mille käigus tutvuti üksteisega, kohalike toodete ja teenustega. Külas käisid inspireerivad naisettevõtjad väljastpoolt Hiiumaad tutvustamas oma tooteid ja teenuseid ning jagasid oma ettevõtlusalaseid kogemusi. Tutvustati ka ettevõtete ja teadusasutuste koostöö võimalusi.

Kohtumised ja koolitused toimusid kokku kaheksal korral.

Hiiumaa ettevõtlike naiste kooskäimised jätkuvad ka pärast LEADER projekti lõppemist ning ühinema on oodatud nii tegutsevad naisettevõtjad kui ka naised, kellel küll ettevõtet pole, aga kes on muidu ettevõtlikud ja toimekad. Kooskäimiste eesmärgiks on luua võimalusi omavaheliseks koostööks, kogemuste ja ideede vahetuseks ning suurendada Hiiumaa ettevõtlike naiste teadlikkust ja enesearengu võimalusi.

Liitu Hiiumaa ettevõtlike grupiga Facebookis, kuhu jagatakse infot ühisürituste kohta.
Kõik Hiiumaa Arenduskeskuse poolt korraldatavad üritused ja koolitused.

Korraldaja: Mari-Liis Hirv, mari-liis.hirv@hiiumaa.ee