Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor avanes 1. märtsil 2022, taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2022.

Programmi määrus on vastu võetud 20.03.2021.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • Kogukonna areng;
  • Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine.

Kogukonna arengu meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Ühe projekti toetuse piirsumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 4000 eurot.

Programmi rahaline maht on 40 000 eurot aastas, millest kevadvoorus jagatakse välja 65% ehk 26 000 eurot. Sügisvooru rahaline maht on seega 14 000 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2022 kl 16.30 e-keskkonnas (valida õige meede) :

 

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

KOPi infopäev toimus reedel, 18. märtsil algusega kell 14 ZOOM keskkonnas. 

Enne taotluse koostamist tutvu programmi määruse ja hindamismetoodikaga:

 

Abimaterjalid taotluse koostamisel 2022:

 

Taotlusvormid kevadvoor 2022

 

Vajalik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

 

Sisuline ja tehniline abi: Kaja Sõrmus 5345 9558; 50 52 998; kaja.sormus@hiiumaa.ee

Lisainfo: Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator Tiina Loorand, tiina.loorand@rtk.ee, tel 663 1888.

Seotud failid: