Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor avaneb 1. märtsil

Programmi määrus on vastu võetud 20.03.2021.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • Kogukonna areng;
  • Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine.

Kogukonna arengu meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Ühe projekti toetuse piirsumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 4000 eurot.

Programmi rahaline maht on 45 000 eurot aastas, millest kevadvoorus jagatakse välja 30 000 eurot. Sügisvooru rahaline maht on seega 15 000 eurot.

Voor avatakse 1. märtsil, siis saab allolevate linkide kaudu taotlust sisestama hakata. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2024 kl 16.30 e-keskkonnas (valida õige meede):

 

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

KOP 2024 kevadvooru infopäev toimub Zoomis 05. märtsil 2024 kell 14-17. 

Zoomi link: https://us02web.zoom.us/j/85026821275?pwd=YVhnUU95d3IrV0F6WmoxWS9tdTRWZz09

Meeting ID:  850 2682 1275
Passcode:  759483

Infopäev salvestatakse ja salvestust on võimalik hiljem järgi vaadata.

 

Sügisese infopäeva esitlus

Infopäevadel esitatud küsimused ja vastused.

Sügisese infopäeva salvestuse leiad siit. 

Salvestus sisaldab kaht ettekannet:

  • Maile Kesküla (SA Läänemaa) „Nõuded taotlejale ja taotlusele“
  • Kersti Kurvits (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus) „E-toetuse taotlusvormi tutvustus“ (alates 00:44:12)

7. septembri infopäeva Kristiina Maripuu (Saaremaa KOP hindamiskomisjoni liige) ettekanne „Taotlustest hindaja pilgu läbi“ leiad SIIT

 

Hindamiskomisjon on moodustatud Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja 03.03.2023 käskkirjaga nr 4.3-2/2023/2.

Komisjoni esimees:

Eve Ellermäe – Hiiumaa Vallavalitsuse kultuurispetsialist,

liikmed:

Ingrid Purge – MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja;

Margit Kääramees – MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja;

Heli Üksik – MTÜ Külaselts Muhv juhatuse liige;

Siim Piirak – Hiidlaste Koostöökogu tegevjuht.

Enne taotluse koostamist tutvu programmi määruse ja hindamismetoodikaga:

 

Abimaterjalid taotluse koostamisel 2024:

 

Taotlusvormid 2024

 

Vajalik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

 

Sisuline ja tehniline abi: Kaja Sõrmus 5345 9558; 50 52 998; kaja.sormus@hiiumaa.ee

Lisainfo: Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator Birgit Diedrichsen, tel 663 1883, birgit.diedrichsen@rtk.ee

Seotud failid: