Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor

Peagi avaneb kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor.

Programmi määrus on vastu võetud 20.03.2021.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • Kogukonna areng;
  • Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine.

Kogukonna arengu meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Ühe projekti toetuse piirsumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 4000 eurot.

Programmi rahaline maht on 42 659,72 eurot aastas, millest kevadvoorus jagati välja 26 000 eurot. Sügisvooru rahaline maht on seega 16 659,72 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. oktoobriks 2022 kl 16.30 e-keskkonnas (valida õige meede) :

 

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Programmi tutvustav infotund toimub 15. septembril kell 15 veebikeskkonnas. Registreeruda saate kuni 14. septembrini saates e-kirja aadressile kaja.sormus@hiiumaa.ee.

Hindamiskomisjon on moodustatud Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja 06.09.2022 käskkirjaga nr 4.3-2/2022/22.

Komisjoni esimees:

Eve Ellermäe – Hiiumaa Vallavalitsuse kultuurispetsialist,

liikmed:

Ingrid Purge – MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja;

Margit Kääramees – MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja;

Heli Üksik – MTÜ Külaselts Muhv juhatuse liige;

Henri Reeder – SA Hiiumaa Arenduskeskuse noorte ettevõtluskonsultant.

Enne taotluse koostamist tutvu programmi määruse ja hindamismetoodikaga:

 

Abimaterjalid taotluse koostamisel 2022:

 

Taotlusvormid 2022

 

Vajalik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

 

Sisuline ja tehniline abi: Kaja Sõrmus 5345 9558; 50 52 998; kaja.sormus@hiiumaa.ee

Lisainfo: Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator Tiina Loorand, tiina.loorand@rtk.ee, tel 663 1888.

Seotud failid: