Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor

  1. märtsil avanes kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor.

Programmi määrus on vastu võetud 20.03.2021.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • Kogukonna areng;
  • Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine.

Kogukonna arengu meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Ühe projekti toetuse piirsumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 4000 eurot.

Programmi rahaline maht on 41 519 eurot aastas, millest kevadvoorus jagatakse välja 27 000 eurot. Sügisvooru rahaline maht on seega 14 519 eurot.

Voor avatakse 1. märtsil, siis saab allolevate linkide kaudu taotlust sisestama hakata. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. aprilliks 2023 kl 16.30 e-keskkonnas (valida õige meede):

 

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Kevadvooru üleriigilised infopäevad toimuvad Zoomis:
T, 07.03 kell 14~17 (liitumislink);
K, 08.03 kell 10~13 (link);
E, 13.03 kell 14 (vene keeles) (link);
T, 14.03 kell 17~20 (link).

Eelnev registreerumine pole vajalik, infopäeva ajal saab enda osaluse ära märkida korraldajate statistikakorje tarbeks.
Infopäevi ei salvestata, ent esitlus avaldatakse nii siin, FB ürituse arutelus, kui maakondlike arendusorganisatsioonide (MARO) kodulehtedel.

Hindamiskomisjon on moodustatud Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja 03.03.2023 käskkirjaga nr 4.3-2/2023/2.

Komisjoni esimees:

Eve Ellermäe – Hiiumaa Vallavalitsuse kultuurispetsialist,

liikmed:

Ingrid Purge – MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja;

Margit Kääramees – MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja;

Heli Üksik – MTÜ Külaselts Muhv juhatuse liige;

Siim Piirak – Hiidlaste Koostöökogu tegevjuht.

Enne taotluse koostamist tutvu programmi määruse ja hindamismetoodikaga:

 

Abimaterjalid taotluse koostamisel 2023:

 

Taotlusvormid 2023

 

Vajalik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

 

Sisuline ja tehniline abi: Kaja Sõrmus 5345 9558; 50 52 998; kaja.sormus@hiiumaa.ee

Lisainfo: Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator Tiina Loorand, tiina.loorand@rtk.ee, tel 663 1888.

Seotud failid: