Maakonna arengustrateegia elluviimise toetus

Riigihalduse minister muutis maakondade arengustrateegiate toetusmeetme (MATA) tingimusi. Võrreldes senisega on kõige oluliseks muudatuseks dialoogi pidamine ministeeriumi ja maakondliku arendusorganisatsiooni (MARO) vahel. Lähtuvalt iga maakonna väljakutsetest ning arengueeldustest lepitakse dialoogi käigus ühiselt kokku fookusvaldkonnad, kuhu toetusrahad järgeval neljal aastal suunatakse. Väljakutseks on tagada toetuse selgem sihistamine maakonna arengustrateegia mõnes valdkonnas arvestatavaks edasiminekuks järgneval neljal aastal vastavalt riigi ja maakonna esindajate kokkulepitud ühele-kahele teemale.

Hiiumaal on maakondlikuks arendusorganisatsiooniks, kes ministeeriumiga dialoogi pidas ja maakonna seisukohti esitas Hiiumaa Arenduskeskus. Dialoogi tulemusena lepiti kokku, et Hiiumaa fookusvaldkonnaks järgneval neljal aastal on majandusareng.

Maakonna arengustrateegia elluviimise toetust reguleerib alates 16. märtsist 2023 riigihalduse ministri määrus nr 15 Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord

Meetme töötas välja ja selle rakendamise eest vastutab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

Taotlusi menetleb, toetuse väljamakseid teeb ja järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Lisainfo:

Liis Lukas
tel 511 5788
liis.lukas@hiiumaa.ee

Kaja Sõrmus
tel 5345 9558
kaja.sormus@hiiumaa.ee