Liikmete klastrisse kaasamise aluseks on liikmeleping ehk konsortsiumileping, mis sõlmitakse kolmeks aastaks. Klastri moodustamisel 2021. aastal ei ole konsortsium iseseisev juriidiline isik, vaid lepingutega ühendatud võrgustik, mis tegutseb sihtasutuse Hiiumaa Arenduskeskus egiidi all, kuid omab eraldi juhtimisstruktuuri, eraldi eelarvet ning eraldi pangakontot. Pärast lepinguperioodi on liikmetel võimalus liikmelisus pikendada, liikmepaketti vahetada või liikmelisusest loobuda.

Toetajapaketi liikmed

Võtmepaketi liikmed

Põhipaketi liikmed

Viimased turismi uudised