Liikmete klastrisse kaasamise aluseks on liikmeleping ehk konsortsiumileping, mis sõlmitakse kolmeks aastaks. Klaster ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid lepingutega ühendatud võrgustik, mis tegutseb sihtasutuse Hiiumaa Arenduskeskuse juures, kuid omab eraldi juhtimisstruktuuri ja eelarvet. Pärast lepinguperioodi on liikmetel võimalus liikmelisus pikendada, liikmepaketti vahetada või liikmelisusest loobuda.

Turismiklastri võtmepaketi liikmed moodustavad klastri juhtgrupi, kes koguneb kord kuus. Hiiumaa turismiklastri juhtgruppi kuuluvad:

OÜ Mainegrupp, SA Hiiumaa Sadamad, Tuuletorn, SA Hiiumaa Muuseum, Nuutri puhkemajad (Hiiu Auto), Hiiumaa Tarbijate Ühistu, OÜ Tiit Reisid, Estravel Group AS ning Hiiumaa vald toetajaliikmena.

Põhipaketi liikmed on: MTÜ Kärdla Kohvikutepäev, Kaupmar OÜ, Canter Invest OÜ, Roograhu sadam, Hiiu Saunad OÜ, Kassari Ratsamatkad MTÜ, Pihla turismitalu, Kartdagö OÜ, Maier Events, Gastronomics Eesti OÜ, MTÜ Suuremõisa loss, Ideeklaas OÜ, Retrokas OÜ, Hiiu Vill OÜ, Ungrumaja OÜ, MiPa Service OÜ, Ristnaotsa OÜ, Katres OÜ, MTÜ Orjaku Külaselts, MTÜ Hiiumaa Käsitööselts, Vieno haldus OÜ, Tahe OÜ, Paljasjalg OÜ, MTÜ Ungrukivi Selts, H ja P OÜ, Hiiumaa sport, Ivar Sipria, MTÜ Kerema Kultuurikoda, Hiiumaa kino MTÜ, OÜ Mummi&A, OÜ Orjaku Mõisakoha, Seiklusministeerium OÜ, Hiiumaale puhkama OÜ, Merilo OÜ, Meie köök OÜ, Hiiurand OÜ, Jarevald OÜ, Palade loodushariduskeskus.

Toetajapaketi liikmed

Võtmepaketi liikmed

Põhipaketi liikmed

Viimased turismi uudised