• Kokkuvõte uute elamispindade vajaduse küsitlusest Hiiumaal (2023)
  • Hiiumaa ettevõtete jäätmete kaardistus ja tegevuskava aastateks 2023-2025 ringmajanduse edendamiseks Hiiumaal
  • Klienditeekonna uuring Saaremaa ja Hiiumaa 2022
  • Hiiumaa majandusliku potentsiaali uuring 2022
  • Viiruskriisi küsitlus ettevõtjate seas 2021
  • Hiiumaa turismistatistika majutusstatistika ja mobiilpositsioneerimise andmed. 06.05.2020
  • SA Laanemaa Turismi juhtimisvõimekuse tõstmine 2020
  • Hiiumaa Turismiinfokeskuse külastatavus 2016-2020
  • Lääne-Eesti saarte energiapõhise säästva arengu potentsiaali analüüs (ENG)
  • Lääne-Eesti regiooni bioressursside väärindamise tegevuskava (ENG)
  • Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa ja Saaremaa majanduse analüüs