• Alternatiivide analüüs mõjusaima sekkumise välja selgitamiseks Hiiumaa ülese, sh Kõrgessaare piirkonna ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamiseks vastavuses maakonna arengustrateegiaga 2023
 • Turismiettevõtjate küsitluse kokkuvõte oktoober 2023
 • Kokkuvõte uute elamispindade vajaduse küsitlusest Hiiumaal 2023
 • Hiiumaa ettevõtete jäätmete kaardistus ja tegevuskava aastateks 2023-2025 ringmajanduse edendamiseks Hiiumaal
 • Klienditeekonna uuring Saaremaa ja Hiiumaa 2022
 • Hiiumaa majandusliku potentsiaali uuring 2022
 • Turismi küsitlustulemuste lühikokkuvõte 2022
 • Viiruskriisi küsitlus ettevõtjate seas 2021
 • Turismiettevõtjate küsitluse tulemused november 2021
 • Hiiumaa turismistatistika majutusstatistika ja mobiilpositsioneerimise andmed. 06.05.2020
 • Hiiumaa turismistatistika majutusstatistika ja mobiilpositsioneerimise andmed. 06.05.2020
 • SA Laanemaa Turismi juhtimisvõimekuse tõstmine 2020
 • Hiiumaa Turismiinfokeskuse külastatavus 2016-2020
 • Lääne-Eesti saarte energiapõhise säästva arengu potentsiaali analüüs (ENG)
 • Lääne-Eesti regiooni bioressursside väärindamise tegevuskava (ENG)