Tunnustame Hiiumaa ettevõtjaid, sõpru ja tegijaid

Konkursile saavad oma ettepanekuid esitada eraisikud, ettevõtted, kohalik omavalitsus, kodanikuühendused ja muud organisatsioonid, sh kandideerijad ise. Konkursile saab esitada ühe ettepaneku igasse kategooriasse.

Võitjad kuulutasime välja 29. novembril 2023 Hiiumaa majandusfoorumil.

Tunnustame järgnevates kategooriates:

Hiiumaa sõber

Tunnustame initsiatiivikat ettevõtet, organisatsiooni või isikut, kes oma kogemuste ja teadmistega on järjepidevalt panustanud Hiiumaa arengusse.

Kogukonna tegija

Tunnustame Hiiumaal tegutsevat ettevõtet, organisatsiooni või isikut, kelle tegevus on andnud 2022. aastal olulise panuse saare kogukonnale.

Hiiumaa mainekujundaja

Tunnustame ettevõtet, organisatsiooni või isikut, kelle tegevus on 2022. aastal oluliselt tõstnud Hiiumaa nähtavust saarelt väljaspool, parandanud Hiiumaa mainet või toonud Hiiumaale tuntust.

Hiiumaa aasta õpilasettevõte

Tunnustame Hiiumaa õpilasettevõtet silmapaistva tulemuse, uuendusliku idee või julge pealehakkamise eest 2022/2023 õppeaastal.

Elukeskkonna hoidja

Tunnustame ettevõtet, organisatsiooni või isikut, kes on 2022. aastal silmapaistvalt panustanud Hiiumaa looduse, omakultuuri ja majanduse tasakaalustatud koostoimesse ning aidanud seeläbi hoida Hiiumaa väärtuslikku elukeskkonda UNESCO biosfääriala vaimus.

Lisaks ülaltoodud kategooriatele antakse välja tunnustus ka järgnevates kategooriates:

Aasta alustaja
Tunnustame kuni kolm aastat Hiiumaal tegutsenud ettevõtet uuendusliku idee või võimsa alustamise eest 2022. aasta tulemuste baasil.

Aasta tegija
Tunnustame 2022. aastal edukalt majandanud Hiiumaa ettevõtet.

Aasta investeerija
Tunnustame Hiiumaa ettevõtet, mis on 2022. aastal saare ja/või oma tegevuse arendusse investeerinud.

Viimases kahes kategoorias hinnatakse kandidaate ainult majandusnäitajate põhjal.

Hiiumaa Ettevõtjate Liit annab omalt poolt samuti 3 tunnustust:

Aasta tegu
Soovitakse tähelepanu juhtida saare majandust ja arengut oluliselt või omanäoliselt muutnud tegudele.

Väike ja visa
Tiitel omistatakse väikeettevõtjale, kelle tegevus on kogukonnale väga vajalik ning keda võime seetõttu igapäevaselt pidada justkui iseenesestmõistetavaks. Kuid tegelikult kaasnevad ka selle ettevõtte olemasolu ja igapäevase käigus hoidmisega nii võimalused kui ka riskid, mida kõrvalseisjad ei taju.

Tänukummardus
Tiitel omistatakse füüsilisele isikule, kelle pikaajaline tegevus ja aktiivne panus Hiiumaa majandusellu on olnud märkimisväärne ning kelle algatusvõime on eeskujuks ettevõtjate nooremale põlvkonnale.

Hiiumaa Majandusfoorum 2023 toimus kolmapäeval, 29. novembril 2023, Hiiumaa Pruulikoja Restos.

Hiiumaa Majandusfoorum 2023 on järgi vaadatav SIIT.

Majandusfoorumil leidis aset värskelt valminud trükise “Hiiumaa majandusülevaade 2022” tutvustamine ja 2022. aasta edukate ettevõtjate, organisatsioonide ja Hiiumaa sõprade tunnustamine.

Päevakava

13.00 Avasõnad, Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja
13.15 Ettekanne “Maailmamajandus, sõda ja Eesti ettevõtlus”, Eesti Panga nõukogu juht, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane
Leiad ettekande slaidid SIIT
14.00 Paneeldiskussioon „Mis veab Hiiumaa majandust aastaks 2030+?“, juhib Peep Lillemägi
Osalevad HMPK OÜ juhatuse liige Andrus Ilumets, Coop Hiiumaa juhatuse liige ning Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ juhatuse liige Kaja Antons, Dagöplast AS tegevjuht Kulvo Pendra, Hiiu Autotrans OÜ juhatuse liige Anu Pielberg ja Mainegrupp OÜ juhatuse liige Sander Kopli
15.00 Kohvipaus
15.20 Hiiumaa majandusülevaade 2022, Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Lukas
15.30 Paneeldiskussioon „Kes peaks tahtma Hiiumaale investeerida?“ juhib Peep Lillemägi
Osalevad Eesti Panga nõukogu juht Urmas Varblane, Swedbanki ettevõtete haldur Hiiumaal Elmo Harjak ja ettevõtja ja investor Aleksander Gansen
16.30 Kohvipaus
17.00 Hiiumaa ettevõtjate, tegijate ja sõprade pidulik tunnustamine
18.00 Tänusõnad ja lõpetamine, Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja Liis Lukas
Tordi söömine ja sumisemine

Päeva juhtis Siim Piirak, Hiiumaa Koostöökogu tegevjuht

Tunnustuse saajad:

Tunnustuse saajatel klikates avanevad üritusel näidatud videod. Videod on ajastatud ja avalikustatakse järgemööda, iga päev üks. Kui link veel ei tööta, siis see tähendab, et video pole veel avalik. Proovi mõne päeva pärast uuesti.

Kadri Tikerpuu – Hiiumaa sõber 2022

Hiiu Leht ja Hiiu Meedia OÜ – Kogukonna tegija 2022; Aasta alustaja 2022

Reigi pastoraat ja Genius Loci näitus – Hiiumaa mainekujundaja 2022

ÕF “Süte” – Hiiumaa õpilasettevõte 2022

ÕF “Butikk” – Hiiumaa õpilasettevõte 2022

RMK Hiiumaa Metskond – Elukoskkonna hoidja 2022

HMPK OÜ – Aasta investeerija 2022

Tiit-Reisid OÜ – Aasta tegija 2022

Uus elu Viscosa kultuuritehase müüride vahel – Aasta tegu 2022

FIE Jaanus Jesmin – Väike ja visa 2022

Agu Kohari – Tänukummardus 2022

Kolmes viimases kategoorias tunnustavad väärikaid tegusid ja tegijaid Hiiumaa Ettevõtjate Liidu liikmed.

Kõik laureaadid said tänumeene, mille valmistas Ideeklaas OÜ.

01.12.2023 ilmus Hiiu Lehe vahel Hiiumaa Tänab eriväljaanne, mis on vaadatav SIIT.

Pildistas Häli-Herta Vannas

Tunnustamist toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond, Hiiumaa vald ja Swedbank.
Videod valmistas SA Hiiumaa Arenduskeskuse tellimusel Panarama Media OÜ Hiiumaa PATEE programmi 2020-2023 raames, Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusega.

Hiiumaa Majandusfoorum toimus kolmapäeval, 16. novembril 2022, Elamuskeskuses Tuuletorn.

Majandusfoorumil leidis aset värskelt valminud trükise “Hiiumaa majandusülevaade 2021” tutvustamine ja 2021. aasta edukate ettevõtjate, organisatsioonide ja Hiiumaa sõprade tunnustamine.

Päevakava

13.00 – 13.05 Tervitussõnad ja sissejuhatus
13.05 – 13.15 Hiiumaa vallavanema tervitus, Hergo Tasuja
13.15 – 13.45 “Globaalsed trendid majanduses ja Eesti ettevõtete suurimad väljakutsed” Liisi Himma, Swedbanki ettevõtete panganduse juht
13.45 – 14.15 “Setomaa mulla väärindamisest Võru maakonna laste tervislikuma toitlustamiseni” Margus Timmo
14.15 – 14.45 “Roheline ja kestlik elu- ning majandustegevus kohalikul, regionaalsel ja maailmatasandil ” Garri Raagmaa, inimgeograaf
14.45 – 15.00 Kohvipaus
15.00 – 15.20 2021. aasta Hiiumaa majandusülevaate tutvustus, Elmo Harjak, Swedbanki ärikliendihaldur
15.20 – 15.30 “Roheline turismisihtkoht – Hiiumaa” Kristel Üksvärav, Turismiklastri juht
15.30 – 16.45 Paneeldiskussioon “Mida teha selleks, et olla kestlik?” juhib Arno Kuusk
Osalevad Margus Timmo, Garri Raagmaa ja Peep Lillemägi
16.45 – 17.00 Kohvipaus
17.00 – 18.00 Hiiumaa ettevõtjate ja sõprade pidulik tunnustamine
18.00 – 18.05 Tänusõnad ja lõpetamine, Liis Lukas, Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja
18.05 – … Suupisted, tort ja jutustamine

Päeva juhtis Siim Piirak, Hiiumaa Koostöökogu tegevjuht

Tunnustuse saajad:

Hiiumaa Tarbijate Ühistu (Coop Konsum|Ehituskeskus) – Aasta investeerija 2021 ja Kogukonna tegija 2021

Kaldamäe OÜ (Hiiu Jähu) – Aasta alustaja 2021

OÜ Liisbet Tukat – Aasta tegija 2021

Õpilasfirma Sammel – Hiiumaa aasta õpilasettevõte 2021

Jahtklubi DAGO – Hiiumaa mainekujundaja 2021

Nele Eller – Hiiumaa sõber 2021

Arne Pagil – Hiiumaa sõber 2021

Hiiumaa Spordikeskuse avamine – Aasta tegu 2021

Tähva OÜ – Väike ja visa 2021

Tiit Asumets – Tänukummardus 2021

Kolmes viimases kategoorias tunnustavad väärikaid tegusid ja tegijaid Hiiumaa Ettevõtjate Liidu liikmed.

Kõik laureaadid said tänumeene, mille valmistas Ideeklaas OÜ.

02.12.2022 ilmus Hiiu Lehe vahel Hiiumaa Tänab eriväljaanne, mis on vaadatav SIIT.

 

Tunnustamist toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond, Hiiumaa vald ja Swedbank.
Videod valmistas SA Hiiumaa Arenduskeskuse tellimusel Panarama Media OÜ Hiiumaa PATEE programmi 2020-2023 raames, Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusega.

Arenguseminari eraldi üritusena ei toimunud. Ettevõtjaid ja vabaühendusi tunnustati taaskord ühiselt ning seekord Ettevõtluspäeva raames.

Laureaatide kohta saab lugeda ka Hiiumaa Teataja vahel ilmunud erilehest Hiiumaa tänab.
Kõik laureaadid said tänumeene, mille valmistas Ideeklaas OÜ.

Ettevõtjate kandidaate hindas komisjon, kuhu kuulusid Hiiumaa Arenduskeskuse, vallavalitsuse, Hiidlaste Koostöökogu, Hiiumaa Ettevõtjate Liidu ja Swedbank esindajad.

Tunnustuse saajad:

By Dagö OÜ (Lavendlitalu) –  Aasta alustaja 2020                

OÜ Recado MeediaHiiumaa sõber 2020   

Kõrgessaare tankla ehitus (Hiiumaa vald, Jetoil ja Hiiumaa Tarbijate Ühistu)Kogukonna tegija 2020  

Tõnis ja Reelika KasemägiHiiumaa mainekujundaja 2020             

Hiiu Kalur ASAasta investeerija 2020         

iWeld OÜAasta tegija 2020            

FIE Aimar HansenVäike ja visa 2020   

Tuuletorni avamineAasta tegu 2020

Tutvu vabaühenduste laureaatidega siin.

Tunnustamist toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond, KÜSK, Hiiumaa vald ja Swedbank.
Videod valmistas SA Hiiumaa Arenduskeskuse tellimusel Panarama Media OÜ Hiiumaa PATEE programmi 2020-2023 raames, Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusega.

Varasemalt eraldi toimunud ettevõtjate ja vabaühenduste tunnustamine toimus sel aastal ühise tunnustussündmusena „Hiiumaa tänab!”. Tunnustused antakse üle ka Kauni kodu konkursi laureaatidele ja Hiiumaa aasta küla 2020 tiitli võitjale.

Traditsioonilise piduliku gala asemel sai tunnustusüritusest sel aastal osa virtuaalselt.

Videosalvestist saab vaadata siit: https://youtu.be/3ylhUGpaqrU

Laureaatide kohta saab lugeda Hiiumaa Teataja vahel ilmunud erilehest Hiiumaa tänab.

Kõik laureaadid said tänumeene, mille valmistas AS Honga. Vallavalitsuse ja arenduskeskuse esindajad viisid need kõikidele koju kätte.

Hindamiskomisjoni kuulusid Hiiumaa arenduskeskuse, vallavalitsuse, koostöökogu, Hiiu Lehe ja Swedbank esindajad.

Tunnustused saajad:

OÜ SigneSildid – Aasta alustaja 2019

Osaühing Hiiumaa Agro – Aasta investeerija 2019

AS Dagöplast – Aasta tegija 2019

Märt Treier – Hiiumaa mainekujundaja 2019

AS Dagöplast – Hiiumaa sõber 2019

Hiiumaine Toit MTÜ – Kogukonna tegija 2019

Muhu-Orissaare uue merekaabli paigaldamine Hiiumaa ja Saaremaa elektri varustuskindluse tõstmiseks, AS Elering – Aasta tegu 2019

OÜ Reko AKM – Väike ja visa 2019

Tutvu vabaühenduste laureaatidega (link vabaühenduste tunnustamise alalehele).

Konkursile saavad oma ettepanekuid esitada eraisikud, ettevõtted, kohalik omavalitsus, kodanikuühendused ja muud organisatsioonid, sh kandideerijad ise.

„Hiiumaa tänab“ tänusündmus on sündinud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Swedbank AS-i, Hiiumaa Vallavalitsuse, programmi “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2019-2023” ja “Ettevõtluse tugiprogramm 2020” toel.

Hiiumaa Arenguseminar toimus neljapäeval, 10. oktoobril 2019, Suuremõisa lossis.

Seminaril leidis aset värskelt valminud trükise “Hiiumaa majandusülevaade 2018” tutvustamine ja 2018. aasta edukate ettevõtjate tunnustamine.

Päevakava

14.45 – 15.00    Kogunemine ja tervituskohv

15.00 – 15.05    Päeva sissejuhatus

15.05 – 15.45    Majandustrendid. Liisi Himma, Swedbank ettevõtete panganduse juht

15.45 – 17.00    Persoonbränd ja brändisaadikud. Signe Ventsel, Brandmoon OÜ

17.00 – 17.15    Paus

17.15 – 18.15    Diskussioon Hiiumaa tuleviku teemadel. Elmo Harjak, Andrus Ilumets, Kulvo Pendra

18.15 – 18.30    Paus

18.30 – 18.45    Hiiumaa vallavanema sõnavõtt

18.45 – 19.30    Edukate ettevõtjate tunnustamine

Tunnustuse saajad:

2018. aasta alustaja – OÜ Koslapesa. Nominendid – iWeld OÜ;

2018. aasta investeerija – OÜ Männaka (investeeringu suurus 1,8 miljonit eurot). Nominendid – HMPK OÜ (1,2 milj EUR), HTÜ kontsern kokku (0,9 milj EUR), AS DAGÖPLAST (0,8 milj EUR).

2018. aasta tegija – OÜ Stonefish. Nominendid – Korrashoid OÜ, AS Dagöplast, AS M ja P Nurst, HMPK OÜ, DAGOpen OÜ ning TÜ Hiiumaa Tarbijate Ühistu.

Hiiumaa ettevõtluse sõber 2018 – Tanel Malk. Nominendid – André Abner ja Sander Kopli.

Hiiumaa mainekujundaja – Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ. Nominendid – AS Dagöplast ja DAGOpen OÜ.

Kogukonna tegija 2018 – MTÜ Kärdla Kohvikutepäev. Nominendid – Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ, MTÜ Kassari Hõng, MTÜ Jaanika Jalgpallikool, MTÜ Soonlepa Arenduskeskus, MTÜ Orjaku Külaselts, MTÜ Hiiumaa Käsitööselts, MTÜ Hiiumaa Loovisikute Vabaühendus HiKu (Nelja Nurga galerii), Hiiumaa Merepääste Selts MTÜ, Luidja Tsirkusetalu, MTÜ Baabad.

Hiiumaa Ettevõtjate Liit andis välja traditsiooniliselt kaks tunnustust:

Aasta tegu 2018 – Rukki kanali süvendustööd (Veeteede Amet)

Väike ja visa 2018 – OÜ Wattampex

Hiiumaa Arenguseminar toimus neljapäeval, 8. novembril 2018, Suuremõisa lossis.

Seminaril leidis aset värskelt valminud trükise “Hiiumaa majandusülevaade 2017” tutvustamine, 2017. aasta edukate ettevõtjate tunnustamine ja rändnäituse “Ettevõtlikud Hiiumaa inimesed” avamine.

Päevakava

14:45-15:00    Kogunemine ja tervituskohv

15:00-16:00    Eesti majanduse riskid ja väljavaated 2018, Robert Kitt, Swedbank

16:00-16:20    Hiiumaa majandusest 2017. aasta tulemuste põhjal, Elmo Harjak, Swedbank

16:20-16:35    Sirutuspaus

16:35-17:20    Tuleviku töökohad ja ärivõimalused muutuvas maailmas, Ott Pärna, majandusekspert

17:20-18:00    Kas ja kuidas meelitada investoreid Hiiumaale, Allan Selirand, EAS

18:00-18:15    Sirutuspaus

18:15-18:30    Hiiumaa vallavanema sõnavõtt, Reili Rand

18:30-19:30    Edukate ettevõtjate tunnustamine

Tunnustuse saajad:

Aasta alustaja 2017 – iWeld OÜ. Nominendid: Lossi Catering OÜ, Hiiu Betoon OÜ

Aasta investeerija 2017 – HMPK OÜ. Nominendid: AS Dale LD. , OÜ Hiiumaa Agro

Aasta tegija 2017 – AS M ja P Nurst. Nominendid: GianTapes OÜ, Faasion OÜ

Hiiu Leht 16.11.2018 artikkel sündmusest

XIX Hiiumaa Arenguseminar toimus Hiiu Maavalitsuse saalis neljapäeval, 9. novembril.

Päevakava

12.30-13.00 kogunemine, tervituskohv

13:00-13.30 Hiiu Maavalitsuse tervitus, Hiiumaa valla tervitus, Hiiumaa Ettevõtjate Liidu tervitus

13.30-14.00 Hiiumaa majandusest 2016. Elmo Harjak, Swedbank

14.00-14.20 Hiiumaa mere tagant vaadates. Urmas Treiel, Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa tegutsevate ettevõtjate konsultant

14.20-14.40 Riigi prioriteedid ettevõtluse toetamiseks, MAK. Silja Lipp, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

14.40-15.00 Kohvipaus

15.00-15.45 Makromajanduse hetkeolukord ja prognoosid. Tõnu Mertsina, Swedbank

15.45-16.45 Mis kuskil juhi sees “kriibib”. Alexander Kotchubei, Metaprofit

16.45 Pidulik ettevõtete tunnustamine

Tordi söömine

Moderaator Arno Kuusk

Tunnustuse saajad:

Aasta alustaja 2016 – Korrashoid OÜ. Nominendid: Undama Tõnise OÜ, Raxmotors OÜ
Aasta investeerija 2016 – HTÜ Tootmine. Nominendid: Dagöplast AS, HMPK OÜ
Aasta tegija 2016 – M ja P Nurst. Nominendid: Faasion OÜ, Siimumets OÜ

27. oktoobril 2016 toimus Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses Hiiumaa Arenguseminar.

Päevakava: 

12.00 Registreerimine ja kohv

12:20 Sissejuhatus ja tervitussõnad Katrin Sarapuu/ Riho Rahuoja

12:30 Kuidas tõsta Eesti majanduse vastupanuvõimet – Swedbanki esindaja Robert Kitt (esitlus)

13:20 Hiiumaa majandusaasta ülevaade – Swedbanki esindaja Elmo Harjak (esitlus)

13:40 Vaheaeg

13:50 Ülevaade Hiiumaa Pruulikoja tegevustest ning arenguplaanidest (esitlus)

14:10 Ekspordivõimalustest ja välisturule jõudmisest läbi HMPK OÜ kogemuse – Andrus Ilumets

14:30 EAS ekspordimeetmete tutvustus Allar Korjas (esitlus)

15:15 Vaheaeg

15:30 Koostöö Jaapaniga -Tõnu Lelumees (esitlus)

15:50 Ekspordist Eesti majanduses – MKM esindaja Kaupo Reede (esitlus)

16:35 Praamiliikluse hetkeolukord -TS Laevad OÜ Kaido Padar (esitlus)

17:00 Mälu ja mõtlemise sisu – Tauri Tallermaa (esitlus)

18:00 Ettevõtjate tunnustamine

Moderaator: Andres Huul

Tunnustuse said:

 

Aasta alustaja 2015 – Triibuvineer OÜ. Nominendid: Hiiumaa Pruulikoda OÜ, Hiiu Graanul OÜ.

Aasta investeerija 2015 – Dagoplast AS. Nominendid: Dale LD. AS, HMPK OÜ.

Aasta tegija 2015 – OÜ Liisbet Tukat. Nominendid: HMPK OÜ, EstPak Plastik AS.

 

25. november 2015 toimus Arenguseminar Kassari Puhkekeskuse konverentsisaalis.

Päevakava

12:30  Kogunemine ja tervituskohv

13:00  Avasõnad

Katrin Sarapuu , SA Tuuru

Riho Rahuoja, Hiiu maavanem

Tanel Malk, Hiiumaa Ettevõtjate Liit

13:30  Hiiumaa majandusest 2014, Elmo Harjak Swedbank

14:10  Makromajanduse hetkeolukord ja prognoosid, Tõnu Mertsina, Swedbank

15:10  Kohvipaus

15:30  Hiiumaa majandusest arvude keeles 2015.a, Tõnis Kuuse (MTA)

15:50  Kas 100 aasta pärast küpsetame ka veel Hiiumaal leiba? Kaja Antons, HTÜ

16:05  Vaemla Tootearenduskeskuse ja Hiiumaa Lihatööstuse mõjust Hiiumaa

            toidusektori arengule, Omar Jõpiselg

16:25  Hiiumaa ja mandri vahelisest praamiliiklusest. Aivi Telvik, Hiiu Maavalitsus

17.00  Hiiumaa 2014. aasta edukaimate ettevõtjate pidulik autasustamine

Hiiumaa logo konkursi võitja väljakuulutamine

Pidulik kohvipaus

Tunnustuse saajad:

Aasta tegija 2014 – OÜ Liisbet Tukat
Aasta investeerija 2014 – AS EstPak Plastik
Aasta alustaja 2014 – Klinker OÜ

Sihtasutus Tuuru (praegune SA Hiiumaa Arenduskeskus) ja Swedbank koostöös Hiiumaa Ettevõtjate Liidu, Hiiumaa Omavalitsuste Liidu ning Hiiu Maavalitsusega korraldas 13. novembril 2014 arenguseminari „Hiiumaa – tööstussaar?”

Seminar toimus SA Tuuru majas (Vabrikuväljak 1, Kärdla).

 

Seotud failid: