Hiiumaa Arenduskeskus toetab ettevõtluse arengut – konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!

Konsultatsioonid

Nõustame nii ettevõtjaid kui ka ettevõtlusega alustamisest huvitatud inimesi. Pakume tasuta konsultatsioone alates äriidee formuleerimisest kuni ekspordiga alustamiseni.

  • ettevõttega alustamine (ettevõtlusvormid, äriühingu asutamine jm)
  • äriidee analüüs
  • abi äriplaani ja finantsprognooside koostamisel
  • ettevõtte arendamine
  • müügitegevus ja turundamine
  • ettevõtlustoetuste kaasamine
  • ekspordiga alustamine
  • tootmise digitaliseerimine
  • ärimudelite uuendamise vajadus (kestlik ja ringmajandav ettevõtlus, keskkonnajuhtimine ettevõttes jm)

Nõustamine maakondlikus arenduskeskuses on ettevõtja jaoks tasuta!

Palume eelnevalt konsultatsiooniks aeg kokku leppida telefonil +372 504 1337 või e-postil angela.koit@hiiumaa.ee

Ettevõtluskoolitused

Ettevõtte arendamine eeldab pidevat enesetäiendamist – korraldame koolitusi alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele nii äriidee elluviimiseks, personalijuhtimiseks, ettevõtte turundamiseks jne. Koolitusi korraldavad kõik maakondlikud arenduskeskused. Kui selleks on valitud veebikoolituste formaat, siis on võimalik ka teiste arenduskeskuste koolitustest osa saada.

Algavate koolituste kohta leiab täpsemat infot Hiiumaa Arenduskeskuse sündmuste kalendrist.

Alustavatele ettevõtjatele pakume baaskoolitust. „Alustava ettevõtja baaskoolitus“ on hea alus sinu äriga alustamiseks.

Vaata täpsemat infot https://www.arenduskeskused.ee/koolitused/.

corporate-2-blog-img-1
corporate-2-blog-img-8

Mentorprogramm

Toote või teenuse arendamise mentorprogrammi eesmärk on aidata ettevõtetel kaasata eksperti toote- või teenusearendusse. Eksperdi kaasamine teeb ettevõtte väljakutsete lahendamise lihtsamaks ja arengu kiiremaks. Mentorprogramm on mõeldud ettevõtte nõustamiseks valdkondades, mis on otseselt seotud tema põhi- või lisategevuste arendamisega.

Mentorprogrammi täpsema kirjelduse, osalemise reegleid ning kandideerimisprotsessi kirjelduse leiad SIIT.

Ettevõtte protsesside uuendamine ja digitaliseerimisega alustamine

Digitaliseerimine suurendab ettevõtete konkurentsivõimet ja efektiivsust digitaalsete lahenduste toel. Pakume tootmisettevõtetele digitaliseerimisega alustamise toetust, mille eesmärk on tõsta ettevõtjate teadmisi digitaliseerimise olulisusest ja innustada neid tegema esimest sammu digitehnoloogiatesse investeerimise suunas.

Toetuse kaasamise tulemusena suureneb ettevõtja teadlikkus oma protsesside hetkeolukorrast ning võimekus parendustegevuste abil tõsta oma tootmise tõhusust. Digitaliseerimisega võtab ettevõtja kasutusele digitaalsed või tehnilised lahendused kindla probleemkoha likvideerimiseks.

Messide ühiskülastused

Koostöös teiste maakondlike arenduskeskustega korraldame ettevõtjatele ühiskülastusi rahvusvahelistele messidele.

Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma messiga ja seal pakutavate võimalustega.

Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks.

Innustame osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

Messikülastustest võivad osa võtta kõik Eesti Äriregistrisse kantud äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

Viimased ettevõtluse uudised

Kasulikud viited