Hiiumaa Arenduskeskus toetab ettevõtluse arengut – konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!

Konsultatsioonid

Nõustame nii ettevõtjaid kui ka ettevõtlusega alustamisest huvitatud inimesi. Pakume tasuta konsultatsioone alates äriidee formuleerimisest kuni ekspordiga alustamiseni. Nõustamine toimub järgmistes valdkondades:

  • üldine ärinõustamine, ettevõttega alustamine: ettevõtte, asutamine ja registreerimine jne
  • finantsnõustamine ja äriplaani koostamine
  • ettevõtte arendamine
  • ettevõtlustoetuste kaasamine
  • ekspordiga alustamine

Äriplaanide koostamise konsulteerimisel vajavad enim tuge starditoetuse taotlejad ja Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlejad. Kogenud ettevõtjal, kes on tegutsenud vähemalt 3 aastat on võimalik saada ekspordi- ja ettevõtluskonsultandi abi, et siseneda välisturule ja teha selleks vajalikud ettevalmistused. Konsultatsiooni aeg ja eesmärk tuleb eelnevalt konsultandiga kokku leppida.

Ettevõtluskoolitused

Ettevõtte arendamine eeldab pidevat enesetäiendamist – korraldame koolitusi alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele nii äriidee elluviimiseks, personalijuhtimiseks, ettevõtte turundamiseks jne. Koolitusi korraldavad kõik maakondlikud arenduskeskused. Kui selleks on valitud veebikoolituste formaat, siis on võimalik ka teiste arenduskeskuste koolitustest osa saada.

Alustavatele ettevõtjatele pakume baaskoolitust. „Alustava ettevõtja baaskoolitus“ on hea alus sinu äriga alustamiseks.

corporate-2-blog-img-1
corporate-2-blog-img-8

Mentorlusprogramm

Viime kokku äsja alustanud ettevõtjad ning edukad ja kogenud ettevõtjad! Mentorklubis osaledes õpib parimaid praktikaid otse kogenud ettevõtjatelt. Mentorlusprogramm annab võimaluse:

  • täiendada ettevõtlusalaseid teadmisi
  • jagada kogemusi ja õppida teiste ettevõtjate kogemusest
  • laiendada enda kontaktvõrgustikku.

Mentorlusprogrammides on võimalik osaleda eesti kui ka vene keeles (toimuvad Ida-Virumaal). Mentorlusprogrammis osalemiseks tuleb esitada sooviavaldus maakondlikku arenduskeskusesse, kus programmis osaleda soovitakse. Programmide toimumisaegade uurimiseks võtke meiega ühendust.

Ettevõtte protsesside uuendamine ja digitaliseerimisega alustamine

Digitaliseerimine suurendab ettevõtete konkurentsivõimet ja efektiivsust digitaalsete lahenduste toel. Pakume tootmisettevõtetele digitaliseerimisega alustamise toetust, mille eesmärk on tõsta ettevõtjate teadmisi digitaliseerimise olulisusest ja innustada neid tegema esimest sammu digitehnoloogiatesse investeerimise suunas.

Toetuse kaasamise tulemusena suureneb ettevõtja teadlikkus oma protsesside hetkeolukorrast ning võimekus parendustegevuste abil tõsta oma tootmise tõhusust. Digitaliseerimisega võtab ettevõtja kasutusele digitaalsed või tehnilised lahendused kindla probleemkoha likvideerimiseks.

Messide ühiskülastused

Koostöös teiste maakondlike arenduskeskustega korraldame ettevõtjatele ühiskülastusi rahvusvahelistele messidele.

Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma messiga ja seal pakutavate võimalustega.

Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks.

Innustame osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

Messikülastustest võivad osa võtta kõik Eesti Äriregistrisse kantud äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

Viimased ettevõtluse uudised

Kasulikud viited