Vabaühenduste nõustamine

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus pakub vabaühendustele ja kodanikualgatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

 • organisatsiooni asutamine
 • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
 • ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
 • ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
 • ühingu projektide nõustamine
 • organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

Muud teenused:

 • koolituste ja teabepäevade läbiviimine;
 • õppereiside, tunnustussündmuste jms korraldamine;
 • teabe vahendamine uudiskirjades ja Facebookis.

Maakondlikud arenduskeskused toetavad kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostööd. Teenus on suunatud ühise eesmärgi nimel tegutsevatele, piirkondlikult määratletavatele inimeste rühmadele. Kogukonnakeskse lähenemise eesmärk on luua inimeste heaolu võrgustikupõhise koostöö ning ühiste probleemide väljaselgitamise ja lahendamise kaudu.

Nõustamine maakondlikus arenduskeskuses on tasuta! Vajalik on eelnevalt aeg kokku leppida.

Kaja Sõrmus

Vabaühenduste konsultant

MAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Selleks jagab MAK infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.

fassaad

Korteriühistute nõustamine

Korteriühistute nõustamine KredExi teenuste osas

KredEx pakub korteriühistutele erinevaid finantsteenuseid, mis aitavad hoonet säilitada, suurendada selle energiatõhusust ja parandada sisekliimat. KredExi kaudu on võimalik taotleda nii laenu ja laenukäendust kui ka tagastamatut toetust.

Nüüd pakume maakondlikes arenduskeskustes üle Eesti (välja arvatud Harjumaal) tasuta konsultatsioone korteriühistutele suunatud KredExi teenuste osas.

Konsultandid nõustavad järgmiste KredExi teenuste osas:

Konsultant selgitab, millised on

 • sinu korteriühistule sobivad teenused
 • taotlejale ja taotlusele esitatud nõuded
 • taotlemiseks vajalikud dokumendid
 • laenu, käenduse või toetuse abil finantseeritavate tööde nimekiri
 • toetuse saaja kohustused
 • protsess ja selle tähtajad

Vajadusel pakub konsultant abi ka KredExi taotluse täitmisel ja esitamisel. Konsultante on võimalik tasuta kutsuda osalema korteriühistu üldkoosolekul, kus nad aitavad selgitada korteriühistule suunatud teenuste tingimusi. Tehnilistes küsimustes aitavad jätkuvalt KredExi poolt aktsepteeritud tehnilised konsultandid. Hiiumaal saad abi KredExi korteriühistute meetmete nõustamise osas.

Võta ühendust arenduskeskus@hiiumaa.ee

KOP

Kohaliku omaalgatuse programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus. Eesmärgiks on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

Kogukonna arengu meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Hiiumaal Arenduskeskus nõustab KOPi projektide esitajaid, menetleb esitatud projekte ning teostab seiret.

Viimased vabaühenduste uudised

Kasulikud viited