SA Hiiumaa Arenduskeskus loodi 11.10.2017 aastal Hiiumaa valla poolt eesmärgiga toetada Hiiumaa sotsiaalset ja majanduslikku arengut. Arenduskeskuses toetame Hiiumaa ettevõtete, mittetulundusühenduste ja kohaliku omavalitsuse arendustegevusi pakkudes professionaalseid tugiteenuseid. Ühtlasi algatame ja viime ellu maakonnale olulisi arendusprojekte ja programme.

Hiiumaa Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku (MAK). MAKid on järjepidevalt, iseseisvalt, maakondlikult või regionaalselt tegutsevad sihtasutused, mille asutajateks on kohalikud omavalitsused või kohalike omavalitsuste liit. MAKid toimivad koordineeritud koostöövõrgustikuna, pakkudes tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ja vabaühendustele. Tegemist on suurima üle-eestilise nõustamisvõrgustikuga.

Lisaks ettevõtluskeskkonna arengu ja ettevõtjate kasvu toetamisele tegeleme arenduskeskuses ka noorte ettevõtlikkuse suurendamisega, Hiiumaa turundustegevuste koordineerimise ja turismivaldkonna arendamisega. 2021. kevadel loodi arenduskeskuse juurde ka turismiklaster.

Meeskond

Liis Lukas

Juhatuse liige

Silva Jõemaa

Raamatupidaja

Kaja Sõrmus

MTÜ konsultant / programmide koordinaator

Kristel Üksvärav

Turismiklastri juht

Ilmi Aksli

Ettevõtluskonsultant

Jaanus Pihelgas

Ekspordi- ja ettevõtluskonsultant

Mari-Liis Hirv

Projektijuht
54260601
mari-liis.hirv@hiiumaa.ee

Mihkel Kärg

Lääne-Eesti piirkondlik investorkonsultant

Angela Koit

Projektijuht

Anne-Ly Torstensson

Hiiumaa ja Saare maakonna kestliku turismi arengu koordinaator

Mariliis Aiaste

Andmehaldusspetsialist

Joanna Elisabeth Viik

Sihtkoha turunduse ja arenduse koordinaator

Birgit Lukk

Noorte ettevõtlikkuse koordinaator
53979099
birgit.lukk@hiiumaa.ee
SA Hiiumaa Arenduskeskuse tegevuskava 2022
Nõukogu

Nõukogu esimees:

Omar Jõpiselg – omavalitsuse esindaja, e-post: omar.jopiselg@hiiumaa.ee

Nõukogu liikmed:

Margit Kääramees – MTÜde esindaja, e-post: margit.kaaramees@hiiumaa.ee
Tiit Randmaa – ettevõtjate esindaja, e-post: tiit@tiitreisid.ee
Andrus Ilumets – ettevõtjate esindaja, e-post: andrus@hmpk.ee
Hergo Tasuja – omavalitsuse esindaja, e-post: hergo.tasuja@hiiumaa.ee

Kaugtöökontori, ruumide ja tehnika rendi hinnakiri

Teenus

hind km-ta  käibemaks  kokku

Ruumide üür

Õppeklass/seminariruum, II korrus
(nõupidamis stiil kuni 10, klassiruumi stiil kuni 15 kohta)
1 tund ilma esitlustehnikata 15,00 3,00 18,00
1 tund  koos esitlustehnikaga 20,00 4,00 24,00
1 päev ilma esitlustehnikata 100,00 20,00 120,00
1 päev koos esitlustehnikaga 125,00 25,00 150,00
Väike seminariruum, I korrus (6 kohta)
1 tund 8,00 1,60 9,60
1 päev 45,00 9,00 54,00
Bürooruumid I ja II korrusel
Pikaajaliselt (m2/kuu) 12,50 2,50 15,00
Ruumid 0-korrusel
Pikaajaliselt (m2/kuu) 8,00 1,60 9,60

Kaugtöökontor

Töökoht jagatud ruumis
1 päev 12,50 2,50 15,00
Privaatne kontoriruum
ühele inimesele
1 päev 20,00 4,00 24,00
5 päeva järjest 60,00 12,00 72,00
kahele inimesele
1 päev 30,00 6,00 36,00
5 päeva järjest 85,00 17,00 102,00

Muud teenused

Koopiate valmistamine / printimine
must-valge A4 0,08 0,02 0,10
must-valge A4, kahepoolne 0,12 0,02 0,14
must-valge A3 0,12 0,02 0,14
must-valge A3, kahepoolne 0,20 0,04 0,24
värviline A4 0,50 0,10 0,60
värviline A3 1,00 0,20 1,20
Skaneerimine A4 0,05 0,01 0,06
Arvuti rent
1 tund 10,00 2,00 12,00
1 päev 54,17 10,83 65,00
Projektori rent majast välja
1 tund 10,00 2,00 12,00
1 päev 54,17 10,83 65,00
Väliekraani hinnakiri

Reklaami oma sündmust, teenust või toodet Hiiumaa Arenduskeskuse väliekraanil. Tutvu lähemalt teenuse tingimustega.

Riigihangete läbiviimise kord

Teenused