Majandusülevaates võetakse kokku aasta jooksul Hiiumaa majanduselus toimunud olulised sündmused, kirjeldatakse erinevate majandussektorite tulemusi ja trende.

Hiiumaa majandusülevaated on kättesaadavad pdf versioonina ja trükised saadaval Hiiumaa vallavalitsuses ning arenduskeskuses.

Hiiumaa majandusülevaadet koostab ja annab välja SA Hiiumaa Arenduskeskus.

 

Hiiumaa majandusülevaate 2021 tutvustus (Hiiumaa majandusfoorumil 16.11.2022)