21. augustil 2023 toimus Kärdla Kultuurikeskuses rahvusvaheline ringmajanduse teemaline konverents, mis oli inspiratsioonirohke mõtete kohtumispaik. Konverentsi peaesinejaks oli taastava majanduse visionäär Gunter Pauli.

Lisaks sai kuulda Tallinna linna jäätmemajanduse edendamisest, Itaalia ja Taani jäätmekäitluse kogemuslugusid ning parema ülevaate nii Eesti kui Hiiumaa hetkeolukorrast ja tuleviku väljavaadetest. Arutleti ka teemadel milline on Eesti pinnase seisukord ja kuidas me kõik saame kaasa aidata kvaliteetse komposti tootmisele, milline on jäätmehierarhia ning olulisemad nüansid jäätmete liigiti kogumisel. Keskkonnainvesteeringute Keskus andis ülevaate peagi avanevatest ringmajanduse toetusmeetmetest.

Konverentsist võttis osa kokku ligi 90 inimest, nende seas oli külalisi ka laiast maailmast Lõuna-Ameerikast Aasiani. Kohapeal toimus inglise ja eesti keeles sünkroontõlge.

KONVERENTSI KAVA

 1. Hiiumaa vald – Hetkeolukord, mured ja kitsaskohad ning tulevikuplaanid Hiiumaal
 2. Tallinna linn – Jäätmemajanduse edendamine Tallinna linnas
 3. Kliimaministeerium – Jäätmekäitlus Eestis: olevik ja tulevikuväljavaated
 4. Novamont S.p.A – Jäätmekäitluse kogemused Lääne-Euroopas, bioplastide eelised kompostimisel ja biogaasi tootmisel
 5. Gunter Pauli – Sinise majanduse ärimudel. Ta on globaalse haardega ettevõtja, innovaator ja taastava majanduse visionäär
 6. Kopenhaageni linn – Toidujäätmete kogumise süsteemid ja biogaasi tootmine Kopenhaageni linnas
 7. Keskkonnainvesteeringute Keskus – Ringmajanduse toetused KIKis
 8. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus – Jäätmeteke, liigiti kogutud jäätmete kvaliteet ja kompostimine
 9. BioBag – Kuidas sobituvad kompostitavad tooted liigiti kogumise süsteemi
 10. Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu – Eesti pinnase seisukord, sertifitseerimine, jäätmehierarhia
 11. Fibenol – Kohaliku materjali väärindamine ja selle panus jäätmekäitluse edendamisel

Konverentsi toimumist toetasid Keskkonna Investeeringute Keskus, Euroopa Regionaalarengu Fond PATEE programmi raames, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Dagöplast AS ja BioBag Baltic OÜ.