Sihtasutuses Hiiumaa Arenduskeskus kvaliteedi tagamise alused

Kinnitatud 30.12.2019

Sihtasutuse Hiiumaa Arenduskeskus õppekorralduse alused

Kinnitatud
SA Hiiumaa Arenduskeskus
juhataja käskkirjaga
30.12.2019

Juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks