Uudised

28. veebruaril toimus biosfääri programmiala nõukoja esimene koosolek

28. veebruaril toimus kliimaministeeriumis nõukoja esimene koosolek, kus toimekeskused andsid ülevaate möödunud aasta tegevustest. Ettekanded Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala programmijuhtidelt Liina Tabrilt (Saaremaa toimekeskus) ja Toomas Kokovkinilt (Hiiumaa toimekeskus) hõlmasid teemasid nagu teadlikkuse tõstmine, haridusalased projektid, koostöö nii kohalike kui ka rahvusvaheliste partneritega. Omaette tähelepanu pöörati programmiala toimimisele selliselt, et kõik viis valda oleksid võrdselt kaasatud. Teatavasti moodustavad biosfääriala viis valda, need on Hiiumaa, Muhu, Ruhnu, Saaremaa ja Vormsi vald. Nõukoda tutvus ka käesoleva aasta tegevuskavaga ja sai ülevaate järgmisel aastal UNESCOle esitatava aruande kavandamisest.

Hiiumaad esindavad nõukojas abivallavanem Liisi Mäeumbaed ja arenduskeskuse juhataja Liis Lukas.

Foto: Kaja Lotman