Koolitused, Noored, Uudised

Algas kaheaastane noorte giidi- ja teenindusõppe projekt

Hiiumaa Arenduskeskus algatas sel aastal kaheaastase projekti giidi- ja teenindusõppe läbiviimiseks Hiiumaa koolides. Projekti partneriteks on Kärdla ja Palade Põhikool. 

2. septembril toimus esimene koolituspäev Paladel ja Soeras, kus õpilastele andsid tunde giidid Karin Poola ning Urve Merendi. Kogu kaheaastase programmi jooksul saavad neli õpperühma osaleda 20-s töötoas, mida viivad läbi erinevad turismi- ja teenindusspetsialistid.

Õppeaastateks 2020/21 ja 2021/22 kavandatud programmi on planeeritud ka õppesõite mandrile ning Hiiumaa erinevatesse turismisihtkohtadesse. Noortel tuleb lisaks õppetundidele läbida ka 10 tunni ulatuses praktikatunde kas omal käel või kohalike ettevõtete või asutuste juures.

Projekti eesmärgiks on kaasata kohalikke noori aktiivsemalt Hiiumaa külaliste võõrustamisel suvisel turismihooajal ja anda selleks neile vajalikke oskusi ning teadmisi. Selleks viia giidi- ja teenindusõpe koolide õppeprogrammi nii, et õpetajate ja õpilaste koormus ei suurene ning et nad saaksid koolipäeva jooksul osa ettevõtliku õppe põhimõtete järgi läbiviidavast õppeprogrammist. Eesmärgiks on ka kaasata kohalikke ettevõtjaid, giide ja turismiasutusi rohkem kooliellu.

Tulemuseks on kaheaastane õppekäikude ning töötubadega giidi- ja teenindusõppe programm kahes Hiiumaa koolis. Projekti tegevuste elluviimisega tekib Hiiumaal baas vajalike oskuste ja teadmistega noortest, keda saab kasutada aktiivsemalt Hiiumaa külaliste vastuvõtmisel suvisel turismihooajal ja ka hooajavälistel kogukonnaüritustel.

Ettevõtliku õppe põhimõtetel koostatud ja ettevõtjaid ning turismiasutusi kaasates loodud õppeprogrammi on hiljem lihtne taaskasutada ja laiendada kõikidesse Hiiumaa koolidesse.

Projekti “Giidi- ja teenindusõpe Hiiumaa koolidesse” toimumist rahastab Euroopa Sotsiaalfond.