Uudised

Alustava ettevõtja baaskoolitus algab septembris

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte asutamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolitus toimub Zoomis kokku 8 päeval ajavahemikus 21.09-9.11.

Koolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.
Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks

I moodul (2 päeva): Strateegiline planeerimine. Ärimudel
II moodul (2 päeva): Turundus ja müük
III moodul (2 päeva): Finantsjuhtimine ja -planeerimine
IV moodul: Juhtimine (1 päev). Äriplaanide esitlused (1 päev)

Koolitajad: Maili Kallaste, Jana Gaškova, Siiri Einaste, Kaido Pajumaa.

Rohkem infot koolituse kohta: https://hiiumaaarenduskeskus.ee/…/alustava-ettevotja…/

Koordinaator: Hiiumaa Arenduskeskus, Angela Koit, angela.koit@hiiumaa.ee, tel 372 5041337.

Alustava ettevõtja baaskoolituse ellu viimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.