Ettevõtjale, Koolitused

Alustava ettevõtja baaskoolitus (veebikeskkonnas) alustab septembris 2021

Koolitusele on oodatud Hiiu ja Saare maakonna potentsiaalsed, alustavad ja vastalustanud ettevõtjad, kes soovivad omandada vajalikud baasteadmised ja oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegelemiseks.

Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

Koht: Zoom veebikeskkond

Toimumisajad:
I moodul 15. ja 17. september
II moodul 21. ja 24. september
III moodul 12. ja 15. oktoober
IV moodul 21. oktoober
Kellaaegadel 9:30-16:30

OSALEMISTINGIMUSED

Osalemine on tasuta. Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus. Vastake palun küsimustele võimalikult täpselt ja kirjeldage, miks just Teie seda koolitust vajate. Kohtade arv on piiratud ning grupp valitakse välja sooviavalduste põhjal.

Registreerimise tähtaeg 5.09.2021bit.ly/baaskoolitus2021sügis

PROGRAMM:

Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

1. päev (15.09) Äriidee ja ettevõtlus
Koolitaja: Maili Kallaste

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • MAK teenuste tutvustus + toetusvõimalused
 • Ettevõtlusvormid, ettevõtte asutamine
 • Minu äriidee. Äriidee testimine
 • Ettevõtte visioon ja eesmärgid

2. päev (17.09) Ärimudel ja strateegia
Koolitaja: Maili Kallaste

 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Osterwalderi ärimudel
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenuse disain
 • Väliskeskkonna analüüs

3. päev (21.09) Finantsjuhtimine. Raamatupidamine ja maksud.

Koolitaja: Kristo Krumm

 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Ettevõtlusega seotud maksud

4. päev (24.09) Finantsprognooside koostamine. Omahinna kujunemine.
Koolitaja: Kristo Krumm

 • Tasuvusanalüüs, tasuvuspunkt
 • Omahinna kujunemine
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

5. päev (12.10) Turundus

Koolitaja: Maili Kallaste

 • Turunduse roll eesmärkide saavutamisel
 • Turunduskontseptsioon kliendikeskses turunduses
 • Optimaalsed turundusvõtted alustavale ettevõttele
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia

6. päev (15.10) Müük
Koolitaja: Jan Lätt

 • Müügimeetod sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia
 • Müügiplaani koostamine

7. päev (21.10) Juhtimine. Äriplaanide esitlused
Koolitaja: Kaido Pajumaa

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond
 • Rahulolu ettevõttes
 • Äriplaanide esitlused ja tagasiside (Maili Kallaste ja Tiia Naagel)

 

Alustava ettevõtja baaskoolituse lektorid

Kontakt: Angela Koit, tel 5041337, angela.koit@hiiumaa.ee

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.