Ettevõtjale, Koolitused

Alustava ettevõtja baaskoolitus

GRUPP ON TÄIS! REGISTREERUNUTEGA VÕETAKSE ÜHENDUST.

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

SIHTGRUPP: alustav ja äsja alustanud ettevõtja

OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, osalejate arv on piiratud.

OSALUSTASU: 50€ (lisandub käibemaks), mis sisaldab koolitusel osalemist ja koolitusmaterjale.

Täpne programm ja kellaajad selguvad peagi.

Registreerimise tähtaeg 16.02.2020: http://bit.ly/hiiumaabaaskoolitus2020

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (56 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

13.03-14.03.2020

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

20.03-21.03.2020 (veebis)

II moodul: Turundus ja müük

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

10.04-11.04.2020 (veebis)

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

24.04.2020 (veebis)

E-kaubanduse koolituspäev

 • Sissejuhatus e-kaubandusesse (millega on tegu; millised trendid ja suundumused Eestis ja lähiturgudel)
 • Kuidas alustada e-kaubandusega? (ülevaade võimalikest e-poe platvormidest ning teistest online ostukanalitest nagu Amazon, Ebay, Etsy jt)
 • Digiturundus e-kaubanduses (Google, Facebook, meiliturundus)

E-kaubanduse infopäev on avalik kõigile, aga vajalik on eelregistreerimine! Pane end kirja siin: http://bit.ly/Ekaup20

30.04.2020

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Täpne programm ja kellaajad selguvad peagi.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Registreerimise tähtaeg 16.02.2020: http://bit.ly/hiiumaabaaskoolitus2020

I, IV mooduli koolitaja: Andro Kullerkupp (e-mail: andro@vertexconsulting.eu)

II, III mooduli koolitaja: Kristo Krumm (e-mail: kristo.krumm@gmail.com)

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

NB! Koolitust pildistatakse.

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.