Uudised

Arenduskeskuse tellimusel valmis Hiiumaa majandusliku potentsiaali uuring

Valminud töö on Hiiumaa kontekstis esimene uuring, mis analüüsib süvitsi Hiiu saare loodus- ning inimressursse ning selgitab välja Hiiu saare eripäradest tulenevad sobilikud ja saare elu edendavad ettevõtlusvaldkonnad. Uuringu tulemuseks on soovitused kohalikule omavalitsustele, arenduskeskusele ja teistele tugistruktuuridele,  kuidas Hiiumaa majanduselu elavdada ning seeläbi meie kõigi elujärge parandada. Uuring jääb baasdokumendiks arenduskeskusele saare tulevikku puudutavate plaanide teostamisel. Uuringuga on võimalik tutvuda: SIIN

Uuringut teostas Tartu Ülikool ning läbiviimist toetati Hiiumaa PATEE programmist Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.