Uudised

Arenduskeskuses alustas tööd Hiiumaa tervisedendaja

Hiiumaa Arenduskeskuses alustas tööd Hiiumaa haridusasutuste tervisedenduse ja ennetusspetsialistina Katrin Kivi.

SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja Liis Lukas märkis, et ametikoht on loodud arenduskeskuse juurde koostöös Tervisekassa, Tervise Arengu Instituudi ja Hiiumaa vallaga eesmärgiga toetada lasteaedu ja koole suurendamaks nii laste kui ka personali heaolu. „Osades maakondades alustasid tervisedendejad tööd juba aasta lõpus, teistes jaanuaris-veebruaris, nüüd siis ka Hiiumaal,“ ütles Lukas.

Lukase sõnul on uue ametikoha eesmärk lisaks Hiiumaa haridusasutuste suutlikkuse suurendamine laste tervise ja heaolu toetamisel ka maakonnaülene tervise- ja ennetustöö tegevuste strateegiline planeerimine, koordineerimine ja ellu viimine, infovahetuse tagamine ning võrgustikutöö arendamine.

„Mul on väga hea meel, et Katrin Kivi meie juurde jõudis,“ ütles Lukas. „Tal on ühtlasi tugev kommunikatsioonitaust ja leian, et see on selle töö puhul väga suureks plussiks.“

Katrin Kivil on kogemusnõustaja väljaõpe vaimse tervise valdkonnas ja hetkel õpib ta Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor strateegilist personalijuhtimist. „Just Mainorist saadud struktureeritud teadmised juhtimisest, psühholoogiast ja elutervete keskkondade loomisest andsid julguse end nimetatud ametisse välja pakkuda,“ ütles Kivi.

„Väärtustan kõrgelt ka Kadrina Keskkoolis saadud kogemusi, sest seal viimase poolteistaasta jooksul arendustööd tehes, sain justkui kiirkursuse haridusvaldkonnas toimuva kohta,“ ütles Kivi ja lisas, et on väga tänulik võimaluse eest panustada oma kodusaare laste ja õpetajate heaolu loomisesse. „Kutsun kõiki koostööle, andes end rõõmuga hiidlaste teenistusse.“

Katrin Kivi on sündinud ja kasvanud Hiiumaal, kuid pärast Kärdla Keskkooli lõpetamist suundus mandrile. Ta omandas Tallinna Kergetööstustehnikumis asjaajaja kutse ja õppis Akadeemias Nord turundust. Viimased 16 aastat tegutses ta Lääne-Virumaal, kuid nüüd on suundunud tagasi juurte juurde.

Foto: Eike Meresmaa