Ettevõtjale

Arutelu laenude, tagatiste saamise teemal koos riigihalduse ministriga

Hiljuti toimunud kohtumisel ettevõtjatega tõstatati suure probleemina teema „laenu, tagatise saamise väga halvad võimalused hiidlastele”,  mille lahendamise arutelusse palusime osalema riigihalduse minister Jaak Aabi.
Lisaks on kutsutud arutelus osalema pankade, Kredexi ning Maaelu Edendamise SA esindajad, kelle osaluse saame teada jooksvalt.
 Hiiumaal toimub arutelu ülaltoodud teemal reedel, 06. märtsil 2020 algusega kell 14:30.
 Toimumise asukoht täpsustub.
 Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine https://surveer.com/s/KT4KRTZ2 
Hiiumaal on algatatud Hiiumaa Arenduskeskuse ning Hiiumaa Ettevõtjate Liidu koostöös kokkusaamised „Väljakutsest võimaluseks”, mille eesmärk on igakordselt võtta fookusesse üks konkreetne Hiiumaa ettevõtjaid pitsitav kitsaskoht, mille lahendamiseks siis üheskoos kohalike ettevõtjatega ja vastavalt probleemi püstitusele kaasatud ekspertidega üheskoos lahendusvõimalused läbi mõelda.
Lisainfo: Katrin Sarapuu, katrin.sarapuu@hiiumaa.ee,  tel 53415285