Ettevõtjale

Biosfääripäev – päästev ringmajandus

Kutsume osalema seekordsel Biosfääripäeva tähistamisel 19. aprillil 2022 Hiiumaal Kassari Puhkekeskuse seminarisaalis. Tänavu on fookuses ringmajandus ja selle võimalused Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialal.

 

Päevaplaan:

13.00 – kogunemine ja tervituskohv

13.10 – avasõnad Biosfääripäevale. Anu Pielberg, Hiiumaa vallavolikogu esinaine

13.20 – „Ringmajanduse projekti „Lääne-Eesti biosfääri programmiala kui kestliku looduskasutusega ja rohemajandusega pilootala I etapp” tutvustus. Liis Lukas, Hiiumaa Arenduskeskus

13.30 – Ettekanne ringmajanduse ideedest ja vajadusest. Professor Mait Kriipsalu, Maaülikool

14.30 – Leader strateegia koostamise avalikustamine. Reet Kokovkin, MTÜ Hiidlaste Koostöökogu

14.45 – UNESCO ja Biosfääri programmiala (BPA) tutvustus ja töötuba.

-sirutus- ja kohvipaus-

15.30 – Roheettevõtja, materjalijääkide väärindamise platvormi Materjalivoog üks asutaja, koolitaja ning ringmajanduse üks eestkõneleja Mayri Tiido teeb ettekande ringmajanduse võimalustest.

Töötuba. Mõttetalgutega uurime ringmajanduse võimalusi biosfäärialal, sh keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate) lahenduste välja töötamise ja rakendamise võimalusi. Mõtiskelu juhib Mayri Tiido.

 

Lisaks kohapealsele osavõtule on võimalik üritust jälgida internetiülekande vahendusel.

Osalemine on kõikidele tasuta, osavõtuks on vajalik eelregistreerimine: https://forms.office.com/r/PLv6uhN4cD

 

Ürituse läbiviimisel jälgime riiklikult kehtestatud COVID piiranguid.

 

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala haarab enda alla 1/10 kogu Eesti pindalast. Maismaast katab see meie suuremad saared – Saare-, Hiiu- ja Muhumaa, lisaks Vormsi ja Ruhnu. Kolmveerandi biosfäärialast moodustab meri, mis saari ja mandrit ümbritseb.

 

Biosfääripäeva läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD).

 

Lisainfo: Siim Piirak, tel 5331 3304, e-post siim.piirak@hiiumaa.ee