Ettevõtjale

Covid-19 mõju järeluuring ettevõtjatele

Kutsume ettevõtjaid osalema Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku poolt läbi viidavas COVID-19 mõju järeluuringus, mille eesmärgiks on paremini aru saada COVID-19 kriisi mõju ulatusest, hinnata kriisimeetmete senist kasutamist ja ettevõtete, ühenduste kohanemist uues olukorras.

Küsimustikule on võimalik vastata 1. juunist kuni 15. juunini. Vastamine võtab umbes 6 minutit ja on anonüümne.

Osale uuringus:

Ettevõtjatele: https://www.arenduskeskused.ee/covid-19-moju-uuring-ettevotetele/

Vabaühendustele: https://www.arenduskeskused.ee/covid-19-moju-uuring-vabauhendustele/

 

Aitäh, teie panus on oluline!