Koolitused

ESF koolitus: inglise keel klienditeenindajatele (algtase)

On veel mõned vabad kohad algavale kursusele.
Toimumise koht: Hiiumaa Arenduskeskuse II korruse õppeklass, Vabrikuväljak 1, Kärdla
Toimumise aeg: 15. oktoober – 10. detsember 2020
Toimumise päev ja kellaaeg: E ja N kell 18.00-19.30
Koolitaja: Ene Tisler
Ene Tisleril on inglise keele õpetamise kogemus põhikoolis alates 1994. aastast. Gümnaasiumi inglise keele õpetaja õppekava läbis ta Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis ja tunnistuse sai 2010 jaanuaris.
Koolituse maht: 40 tundi
Koolitus on osalejatele tasuta
Sihtrühm:

Täiskasvanud, kes töötavad või soovivad töötada teenindusvaldkonnas ja on:

• põhi- või keskhariduseta

• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega

• madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad kõrgharidusega elanikud

• madala haridustasemega oskustöötajad

• madala haridustasemega väikelastevanemad

• üldkeskharidusega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed

• tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Koolitus toimub koostöös Tartu Rahvaülikooliga projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes” raames.
Lisainfo: Kaja Sõrmus, kaja.sormus@hiiumaa.ee, tel  5345 9558