Ettevõtjale, Uudised

Ettevõtjate trähvamisel kohtusid ringmajanduse huvilised

Neljapäeval, 9. märtsil toimunud ettevõtjate trähvamisel tutvustati avalikkusele eelmise aasta lõpul valminud Hiiumaa ettevõtete jäätmete kaardistust ja ringmajanduse edendamise tegevuskava.

Ürituse esimeses pooles tutvustasid Materjalivoog OÜ esindajad Erika Truuver, Laura Truija ja Mayri Tiido värskelt valminud kaardistust ja tegevuskava.

Jäätmete kaardistuse käigus saadi sisend 28 Hiiumaa tootmis- või toitlustusvaldkonna ettevõttelt. Uuringu kõige põnevamaks tulemuseks võib pidada seda, et juba pooled kaardistatud ettevõtetest suunavad ise tekkivaid jääke uuesti oma tootmisesse. Lisaks on mitmel ettevõttel juba olemas koostöö kohalike ettevõtetega, kes võimaldavad tekkinud jäägi väärindamist. See kõik panustab juba täna ringmajanduse rakendamisesse.

Tegevuskava toob välja seitse teemat, mida ettevõtete keskkonnasõbralikumal majandamisel lähiaastatel silmas pidada. Tähtsustatakse ettevõtjate teadlikkuse tõstmist ringmajanduse teemadel ning kasutamata potentsiaali nähakse koostöös õppeasutustega. Käesoleva aasta peamiseks eesmärgiks on biojäätmete ja plasti kogumise ning väärindamise edendamine saare siseselt. Üks uurimuse läbiviijatest, Erika Truuver jagab oma kogemust: “Olles ise Hiiumaal toitlustuses töötanud, mõistan hästi biojäätmete sorteerimise, kogumise ning jäätmete üle andmisega seotud väljakutseid ettevõtja perspektiivist, seega kõnetab mind ennast enim just biojäätmete väärindamist puudutav tegevuskava punkt.” Tegevuskavas märgitakse, et kuna saarel on juba võimekus ümber töödelda LDPE/ LLDPE kilejäädet, siis tuleb infot selle kohta levitada, et vältida jäätmete viimist mandrile.

Lisaks tegevuskavale tutvustasid oma tegemisi ettevõtted Mää, Materjalivoog ja Low imPACK. Villajääkidest väetise graanuleid tootev ettevõte Mää peab oluliseks toote mitmekülgseid kasutegureid. „Vill on nii pikaajaline väetis kui ka hea tigude tõrje vahend. See on hea soojusisolaator ning lisaks kõrge niiskuse imamise võimega.“ Graanulitele lisaks pakub ettevõte taimetekki ehk biolagunevat multšikangast ja viltkangast tüvekaitset puudele. Kohtumise tulemusena leiti, et graanuleid võiks toota ka kohalikust villast ning võimalust selle idee teostamiseks otsitakse.

Materjalivoog on tootmisettevõtetele suunatud ostu-müügi platvorm, mis võimaldab ettevõtetel väärindada tootmisjääke. Ettevõtte asutajad avasid tootmisjääkide maailma tagamaid ning selgitasid, et täna on ettevõtete vaheline koostöö tootmisjääkide väärindamiseks tihti juhuslik või tekib tutvuste baasil. Kõige suurem väärtus igasugusel jääkmaterjalil on alati tootja juures. Seega julgustas kaasasutaja Mayri Tiido ettevõtteid liituma Materjalivoo platvormiga, et paremini oma jääke väärindada.

Ettevõte Low imPACK toodab tekstiilijääkidest valmistatud stiilseid ringluspakendeid. Ringluspakend tähendab, et toode on mõeldud korduvaks kasutamiseks. Ettevõtte kaasasutaja Kaie Kaas-Ojavere sõnul on tegemist innovatiivse ja globaalse tekstiilijäätmete probleemi lahendada püüdva pakendiga. Protsess ei nõua vett ega eraldi liimainet, tänu millele on pakendite tootmise keskkonnamõju kordades väiksem kui pakendite loomine esmasest toorainest. Kohapeal oli võimalus tutvuda mitme eri suuruses näidispakendiga. Koostöös ettevõtetega Smartpost Itella ja Ringo.eco loodi lahendus Tango, millega pakutakse võimalust tagastada e-poest ostuga kaasa tulnud pakend kogumiskappi. Alates aprillist laieneb kogumiskastide võrgustik üle kogu Eesti ja eeldatavalt suveks on teenus kättesaadav ka hiidlastele.

Trähvamisel osalenutele pakkus terve päev palju mõtteainet. Tagasi ei hoitud end ei küsimuste küsimise ega kaasamõtlemisega. Päeva lõpuks jõuti konkreetse ideeni, mis lubatakse ka ellu viia − sügisel püütakse korraldada Hiiumaal Mää graanulite tootmiseks villa korjamise ring.

 

Uuri lähemalt:

Hiiumaa ettevõtete jäätmete kaardistus ja tegevuskava ringmajanduse edendamiseks 2023-2025

Mää

Materjalivoog

Low imPack

Artikli koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.