Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programm (EVTP)

Programmi raames nõustavad maakondlikud arenduskeskused potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid. Viivad ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkust tõstvaid ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

Programmi toel pakume Hiiumaa ettevõtlikele inimestele:

  • tasuta konsultatsioone alates äriidee formuleerimisest kuni ekspordiga alustamiseni
  • infot erinevate rahastamisvõimaluste kohta
  • abi investeerimisinfo kokkupanemiseks ja vahendamiseks investorile
  • võimalust osaleda alustava ettevõtja baaskoolitusel
  • võimalust osaleda mentorlusprogrammis
  • maakonna ettevõtluspäeva ja -nädalat

 

PATEE programm

Programmi „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ eesmärgiks on majandusaktiivsuse, sh tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuses kasv väljaspool suurlinnu ja nende lähiümbrust.

Fookuses on Hiiumaa ettevõtete areng ja kasv nende konkurentsivõime suurendamiseks, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv; noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine sh noorte omaalgatuste elluviimine.

Programmi toel algatame ja viime ellu projekte ning korraldame koolitusi, mis antud eesmärke toetavad.