Turism, Uudised

Euroopa tuletornide ühenduse asutamisel esindab Eestit Hiiumaa

Homme, 7. septembril Brüsselis toimuva Euroopa mereriikide ühenduse „European Route of Lighthouses“ asutamisel esindab Eestit Hiiumaa Arenduskeskus. Hiiumaa turismiklastrijuht Kristel Üksvärav teeb asutamiskoosolekul ettekande ajaloolise Kõpu tuletorni rollist Hiiumaa külastuskeskkonna kuvandi kujunemisel ning Eesti kogemustest tuletornide kaasamisel turismitegevusse.

Üksvärava sõnul on ettevalmistused tuletornide ühingu asutamiseks kestnud juba ligi poolteist aastat ning Eesti oma 55 tuletorni ning 145 tulepaagiga on Euroopa mereriikide seas väärikalt esindatud. Ühingu asutamisdokumendid allkirjastavad Saksamaa, Norra, Iirimaa, Prantsusmaa, Portugali ja Eesti esindajad. Eesti poolt annab allkirja SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja Liis Lukas, esindades ühtlasi läbi saarte-ülese sihtkoha arenduse Saare maakonda ja seega kokku 6 külastajatele avatud tuletorni.

„Euroopa rannikul asuvad tuletornid kujutavad endast erakordset merepärandit. Rahvusvaheline kultuurikoostöö selle võrgustiku säilitamisel, lugude talletamisel ja edasi jutustamisel ning tuletornide rakendamisel turismisihtkohtadena on igati põhjendatud ja jätkusuutlik. Juttu on olnud uue kultuuritee ehk Euroopa tuletornide marsruudi välja arendamisest ning vastava Euroopa Nõukogu kultuuritee sertifikaadi taotlemisest. Üldistes eesmärkides oleme juba kokku leppinud, asutatava ühingu täpsemad tegevusplaanid kavandatakse sel nädalal Brüsselis,“ selgitas Üksvärav. Tema sõnul on Eestis külastajatele avatud 11 tuletorni ning meie kogemustega tuletornide avamisel külastajatele soovivad tutvuda ka teiste riikide tuletornide haldajad ning turismiedendajad.

Ühenduse „European Route of Lighthouses“ asutamiskoosolekuga kaasneb osalejate paneeldiskussioon, millel vahetatakse kogemusi tuletornide haldamisest, kasutamisest ja renoveerimisest, arutletakse tuletornide koha üle kultuuripärandis ning nende tulevikuperspektiividest ajaloomälestiste ja turismiobjektidena.

„Laulusalmist teame, et igal majakal oma tuli, ehk ainulaadne plinkimise karakteristik, mis on merekaartidel kirjas. Päevasel ajal pidid tuletornid olema kaptenitele äratuntavad omapärase kuju ja värvuse abil, vastavad joonised on samuti merekaartidele lisatud. Seepärast ongi majakad nii erineva arhitektuuriga,“ rääkis Üksvärav. Tema sõnul on suurimaks tuletornidega seonduvaks väljakutseks vastuolu ajalooliste muinsusväärtusega ehitiste säilitamise ning tänapäevase navigatsioonitehnoloogia vajaduste vahel. Kaasaegsed kaugjuhitavad navigatsioonimärgid põhinevad peamiselt raadio- ja satelliitsidel, energiat saadakse päikesepaneelidelt ning valgusallikana kasutatakse LED-lampe. Kogu moodsa tuletornitehnika paigaldamiseks piisab nüüd mobiilimasti moodi metallkonstruktsioonist. „Seetõttu ei ole mitmed ajaloolised tuletornid tänapäeval enam navigatsioonimärkidena kasutusel. Samas on nende säilitamine kultuuriväärtustena väga oluline,“ ütles Üksvärav.

SA Hiiumaa Arenduskeskus on Hiiumaa valla poolt loodud eesmärgiga toetada Hiiumaa sotsiaalset ja majanduslikku arengut. Hiiumaa Arenduskeskus täidab Hiiumaal maakondliku arendusorganisatsiooni (MARO) kohustusi ja ülesandeid ning kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. Hiiumaa Arenduskeskus koordineerib ja viib ellu Hiiumaa kui sihtkoha turundus- ja arendustegevusi. 2021. aasta kevadel loodi arenduskeskuse juurde Hiiumaa turismiklaster, millel on hetkeseisuga juba ligi 50 liiget

 Foto: Kõpu tuletorn – vanuselt kolmas töötav tuletorn maailmas. Autor: Ivo Panasjuk.


Lisainfo:

Kristel Üksvärav
Hiiumaa turismiklastri juht
5156329
kristel.uksvarav@hiiumaa.ee

www.hiiumaa.ee