Ettevõtjale

EVEA: Ettevõtluse Sõber 2019 on maakondlike arenduskeskuste võrgustik

EVEA (Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) valis Ettevõtluse Sõber 2019 võitjaks Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku.

„Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on taasiseseisvunud Eesti vanim järjepidev riiklik ettevõtluse tugistruktuur, mis pakub tasuta nõustamisteenust nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtjatele, vabaühendustele, haridusasutustele ja kohalikele omavalitsustele igas Eesti maakonnas. Nad mängivad tähtsat rolli uute ettevõtjate kasvatamisel, oma piirkondadesse investeeringute meelitamisel ja ettevõtjate vahelise koostöö arendamisel,” põhjendas EVEA president Heiki Rits.

TAUST

Maakondlikud arenduskeskused (MAKid) asutati ühtse võrgustikuna Vabariigi Valitsuse kinnitatud kontseptsiooni alusel 2003. aastal. MAK-ide loomise põhieesmärgiks oli luua riiklik tugistruktuur, mis toetab ettevõtete, kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste tegutsemisvõimekuse arendamist ja struktuurifondide tulemuslikku kasutamist. Maakondlikud arenduskeskused (MAKid) on iseseisvad sihtasutused, mis kuuluvad täna kohalikele omavalitsusetele ja/või nende liitudele.

Katusorganisatsioon MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused registreeriti 11.10.2017 ja sellesse kuuluvad kõikide maakondade arenduskeskused.

Alates 2019 on MAKid katusorganisatsiooni kaudu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametlikuks partneriks ettevõtlustegevuste ellu viimisel. Kuni 2018 lõpuni koordineeris tegevusi lepingute alusel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Kodanikuühenduste edendamist ja nõustamisteenust pakuvad MAK-id lepingute alusel Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga.

Maakondlikud arenduskeskused pakuvad tasuta nõustamisteenust ettevõtjatele, vabaühendustele, haridusasutustele kui ka kohalikele omavalitsustele igas maakonnas. MAKide eestvedamisel toimub üle-eestiline Ettevõtlusnädal, Ühisnädal ning koordineeritakse haridusprogrammi Ettevõtlik Kool võrgustikku.

  1. a viisid ettevõtluskonsultandid läbi 7489 nõustamist, erinevatel ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamise sündmustel osales 18310 inimest. Rahulolu teenusega 10-palli skaalal oli 9,00.

Vabaühendustele toimus 2019. aastal 1725 nõustamist, 1099 unikaalsele kliendile, rahulolu teenusega oli kõrge (99,4% jäi rahule, sh 83,5% jäi väga rahule). Väga vajalikuks või vajalikuks pidas nõustamisteenuse olemasolu maakonnas 97,8% klientidest.

Ettevõtlik Kool võrgustikku kuulub 124 kooli üle Eesti.

05.02.2020 lõppenud auhinnagalat saab järelvaadata jälgida: https://evea.ee/otseulekanne-auhinnagala-eesti-ettevotlik-vaim-2019%e2%80%b3/.

Varasemalt on nimetatud tiitli teiste hulgas pälvinud president Lennart Meri, Eesti Panga president Siim Kallas, majandusministrid Toomas Sildmäe, Liina Tõnisson ja Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, Maksumaksjate Liidu juht Lasse Lehis, ajakirjanikud Igor Rõtov ja Avo Kokk.

Lisainfo:

Virge Haavasalu

EVEA infojuht