Ettevõtjale, Koolitused, Turism

Hiiumaa ettevõtjad osalesid ringmajanduse pilootprojektis

Kümme Hiiumaa  edumeelse mõtteviisiga ettevõtet osales Eestis esimestena ringmajandusest lähtuva ärimudeli innovatsioonikiirendi programmis. Ringmajandus on hea võimalus muuta keskkonnaprobleemid majanduslikeks võimalusteks, millest võidavad nii keskkond, tarbija, ettevõtja kui ka riik.

Pilootprojektis avaldas soovi osaleda kümme ettevõtet, kellest intervjueeriti seitset.

Intervjuude käigus kaardistati ettevõtete ringmajanduse rakendamise hetkeseisu ja potentsiaali kaheteistkümnes erinevas aspektis. Diagnostilise kaardistuse tulemusel anti igale ettevõttele kolm peamist soovitust, mis võiks ettevõttel aidata teha järgmise arenguhüppe seni alakasutatud potentsiaali arvelt. Kõikide koostatud raportite põhjal loodi kokkuvõttev ülevaade kõikidest soovitustest ning peamistest arenguvõimalustest.

Analüüsi eesmärgiks on kasvatada kogukondlikku teadlikkust Hiiumaal, kuidas rohepöörde võimalustest kasu lõigata ja teisalt selle väljakutsetega toime tulla. Analüüsi on koostanud EBS Executive Education OÜ meeskond koosseisus Jari Kukkonen, Jürgen Mets, Priit Nirgi ja Katrin Ruben.

Projekti raames toimus ka töötuba, mille kolm peamist järeldust on:

  1. Sündis arusaam, et on võimalus tõhustada omavahelist kogukondlikku koostööd ja vältida teatud materjalide ladustamist ja mandrile saatmist.
  2. Selgus kindel vajadus Hiiumaa omavalitsuse sorteerimise võimaluste arendamise järele.
  3. Esile tuli rohemajanduse temaatika olulisus ja selle kohaliku omavalitsuse arengukavasse saamine (koos vastavate toetusmeetmetega).

Ringmajanduse arendamiseks Hiiumaal oleks vaja esmalt luua koostöövõrgustikud (platvormid) kaasates erinevaid osapooli, seejärel analüüsida detailsemalt rohemajanduse arendamise potentsiaali ning viia ellu sellest lähtuvad tegevused koostöös teadus- ja arendusasutustega.

Koostati ka rohemajanduse teekonna kaart.

Kokkuvõtva analüüsiga saab tutvuda siin.

Pilootprojekti  elluviija oli SA Hiiumaa Arenduskeskuse koostööpartner EBS Executive Education OÜ.

Projekti elluviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond, Hiiumaa PATEE programm 2020-2023.