Ettevõtjale

Hiiumaa ettevõtjad osalevad ringmajanduse pilootprogrammis

Kümme Hiiumaa  edumeelse mõtteviisiga ettevõtet osalevad Eestis esimestena ringmajandusest lähtuva ärimudeli innovatsioonikiirendi programmis. Ringmajandus on hea võimalus muuta keskkonnaprobleemid majanduslikeks võimalusteks, millest võidavad nii keskkond, tarbija, ettevõtja kui ka riik. Pilootprogrammi  elluviija on SA Hiiumaa Arenduskeskuse koostööpartner EBS Executive Education OÜ.

Pilootprojekti  eestvedaja, ExEd juhataja Jari Kukkonen (pildil) selgitab lühidalt „Ringmajandus pole regulatsioonide kaudu rakendatav „hullusärk”, mis sunnib inimesi kestlike valikuid tegema, vaid õigeid tööriistu ja kontseptioone hallates on ringmajandus tõeline äri innovatsiooni turbobuuster. 21. sajand on ringmajanduse sajand, sest teisiti lihtsalt pole võimalik.”

Hiiumaa ettevõtjad on läbi aegade olnud nutikad, praktilise mõttelaadiga ja uuendusmeelsed. Saame taaskord olla edumeelsed ja rakendada uusi praktikaid.

Esmalt viiakse läbi juunis ja augustis igas pilootprojektis osalevas ettevõttes diagnostika ettevõtte innovatsiooni potentsiaali tuvastamiseks. Seejärel toimuvad ettevõttesisesed ja piirkondlikud avatud töötoad. Kolmandas etapis valmib konsultantide juhendamisel ringmajandusel põhinev ettevõtte ärimudeli muudatuste ja innovatsiooni juhtimise strateegia, mis suunab vajalike arendusprojektide algatamist ja elluviimist.

Ärimudeli innovatsiooni teenuse metoodika baseerub paljuski SITRA kogemusele ja parimale praktikale SITRA on Soome innovatsioonifond, kelle eestvedamisel on riik esimesena maailmas loonud riikliku ringmajanduse arengukava. Lisaks on ärimudeli innovatsiooni teenuse üheks oluliseks osaks soodustada Eestis triple helix mudelist lähtuvate koostöövõrgustike teket, et võimaldada oskusteabe ülekannet nii omavalitsustele, ettevõtjatele kui ka kõikide tasemete õppeasutustele. Ning kolmanda peamise metoodilise alusena on sinise majanduse kontseptsioon on kuna see hõlmab innovatsiooni, mille eesmärgiks on kogukondliku sotsiaalmajandusliku heaolu jätkusuutlik kasv.

Ringmajandus on tõhus alternatiiv valitsevale lineaarsele majandusmudelile ehk „tooda-tarbi-viska minema”, mis vajab suurt kogust sisendit ning tekitab ühtlasi palju kasutuid jäätmeid.

Jätkusuutliku majandusarengu tagamiseks vajame mudelit, mis suunaks loodusressursside tõhusamat kasutust läbi materjaliringluse. Sobivat lahendust pakub üleminek ressursitõhusamale ringmajandusele, mis aga olemuslikult nõuab süsteemseid muudatusi nii poliitilise tasandi otsustes kui ka ettevõtjate, tarbijate ning ühiskonna hoiakutes ja käitumises.

Teenuse pakkuja  EBS Executive Education OÜ (endine EBS Juhtimiskoolituse Keskus) on pikaaegse kogemusega täiendkoolituse ettevõtete Eestis, Nende konsultandid ja koostööpartnerid omavad nii pikaajalisi teoreetilisi kui ka praktilisi juhtimisalaseid kompetentse. Paljud neist on ka ise seisnud eri aegadel ettevõtete juhtimise juures.

Soovime kaasata programmi võimalikult palju erinevate tegevusalade ettevõtteid. Huvi korral võtta ühendust SA Hiiumaa Arenduskeskuse projektijuht Katrin Hordoga.

Selleks, et meie ettevõtted saaksid kiiremini ja paremini uusi teadmisi rakendada on programmi I ja II etapis osalemine pilootprojektis osalevatele ettevõtetele tasuta. Projekti rahalise poole osas toetab meie ettevõtteid Euroopa Regionaalarengu Fond, Hiiumaa PATEE programm 2020-2023.

09 juuni 2021

 

Katrin Hordo

Telefon 53415285

Katrin.hordo@hiiumaa.ee