Ettevõtjale

Hiiumaa ettevõtjate kohtumine ministriga

06. märtsil 2020 toimus Hiiumaa ettevõtjate ühine arutelu laenude, tagatiste saamise teemal riigihalduse minister Jaak Aabi, LHV Panga, Swedbanki ning Maaelu Edendamise SA  esindajatega.
Minister tutvustas ministeeriumis menetluses olevaid ettepanekuid parendamaks SA Kredex ja MES ettevõtjatele ja eraisikutele pakutavaid laenude ja tagatiste tooteid. Arutelu tulemusena sai mitmeid Hiiumaa ettevõtjate jaoks olulisi kitsaskohti välja toodud, teadvustatud ning loodame siiralt, et asjakohased asutused leiavad lahendused või leevendavad olemasolevaid laenude ja tagatiste saamisega kaasnevaid kitsaskohti.
Hiiumaal on algatatud Hiiumaa Arenduskeskuse ning Hiiumaa ettevõtjatega koostöös kokkusaamised „ Väljakutsest võimaluseks”, mille eesmärk on igakordselt võtta fookusesse üks konkreetne Hiiumaa ettevõtjaid pitsitav kitsaskoht, mille lahendamiseks siis üheskoos kohalike ettevõtjatega ja vastavalt probleemi püstitusele kaasatud ekspertidega üheskoos lahendusvõimalused läbi mõelda.
Ülaltoodud arutelu  ajendiks oli veebruaris toimunud kohtumine ettevõtjatega, kus tõstatati suure probleemina teema „laenu, tagatise saamise väga halvad võimalused hiidlastele”.
“Väljakutsest võimaluseks” kokkusaamiste sari on osa Hiiumaa PATEE programmist 2020-2023, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.