Ettevõtjale

Hiiumaa ettevõtjate tunnustamine 2021

Hiiumaa Arenduskeskus koostöös Hiiumaa valla, Hiiumaa Ettevõtjate Liidu, Swedbanki, Hiidlaste Koostöökoguga kutsuvad üles tunnustama Hiiumaa parimaid ettevõtjaid.

Konkursile saavad oma ettepanekuid esitada eraisikud, ettevõtted, kohalik omavalitsus, kodanikuühendused ja muud organisatsioonid, sh kandideerijad ise. Konkursile saab esitada ühe ettepaneku igasse kategooriasse.

Võitjad kuulutatakse välja Ettevõtluspäeval 7. oktoobril, kus tunnustatakse maakonna parimaid ettevõtjaid ja vabaühendusi.

Tunnustame järgnevates kategooriates:

Aasta alustaja 2020

Tunnustame kuni kolm aastat Hiiumaal tegutsenud ettevõtet uuendusliku idee või võimsa alustamise eest 2020. aasta tulemuste baasil.

Hiiumaa sõber 2020

Tunnustame initsiatiivikat ettevõtet või isikut, kes oma kogemuste ja teadmistega on panustanud Hiiumaa arengusse.

Kogukonna tegija 2020

Tunnustame Hiiumaal tegutsevat sotsiaalset ettevõtet, mille tegevus on andnud 2020. aastal olulise panuse saare kogukonnale.

Sotsiaalsed ettevõtted on ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonid, mis kasutavad oma sihi saavutamiseks ettevõtlust. Lihtsamalt öelduna – sotsiaalsed ettevõtted müüvad oma tooteid või teenuseid eesmärgiga muuta maailma paremaks.

Hiiumaa mainekujundaja 2020

Tunnustame ettevõtet, organisatsiooni või isikut, kelle tegevus on 2020. aastal oluliselt tõstnud Hiiumaa nähtavust saarelt väljaspool, parandanud Hiiumaa mainet või toonud Hiiumaale tuntust.

 

Kandidaate saab esitada 6. septembrini 2021

ESITA OMA KANDIDAAT SIIN!

 

Hindamiskomisjon teeb otsused veel kahes kategoorias:

Aasta tegija 2020
Tunnustame 2020. aastal edukalt majandanud Hiiumaa ettevõtet.

Aasta investeerija 2020
Tunnustame Hiiumaa ettevõtet, mis on 2020. aastal saare ja/või oma tegevuse arendusse investeerinud.

Nendes kahes kategoorias hinnatakse kandidaate ainult majandusnäitajate põhjal.

 

Hiiumaa Ettevõtjate Liit annab omalt poolt samuti 2 tunnustust:

Aasta tegu 2020

Soovitakse tähelepanu juhtida saare majandust ja arengut oluliselt või omanäoliselt muutnud tegudele.

Väike ja visa 2020

Tiitel omistatakse väikeettevõtjale, kelle tegevus on kogukonnale väga vajalik ning keda võime seetõttu igapäevaselt pidada justkui iseenesestmõistetavaks. Kuid tegelikult kaasnevad ka selle ettevõtte olemasolu ja igapäevase käigus hoidmisega nii võimalused kui ka riskid, mida kõrvalseisjad ei taju.

Hindamiskomisjon võtab otsuste tegemisel arvesse muuhulgas: 2020. aasta majandusnäitajaid, töötajate arvu, panust maksutulu laekumisse, ettevõtte maksekäitumist, ettevõtte tegevuse seost Hiiumaaga.

 

Lisainfo:  Angela Koit, Hiiumaa Arenduskeskus, tel 504 1337, angela.koit@hiiumaa.ee

Ettevõtluspäeva korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond

 

2020 tunnustatud ettevõtjad:

OÜ SigneSildid – Aasta alustaja 2019

Osaühing Hiiumaa Agro – Aasta investeerija 2019

AS Dagöplast – Aasta tegija 2019

Märt Treier – Hiiumaa mainekujundaja 2019

AS Dagöplast – Hiiumaa sõber 2019

Hiiumaine Toit MTÜ – Kogukonna tegija 2019

Muhu-Orissaare uue merekaabli paigaldamine Hiiumaa ja Saaremaa elektri varustuskindluse tõstmiseks, AS Elering – Aasta tegu 2019

OÜ Reko AKM – Väike ja visa 2019

 

2019 tunnustatud:

OÜ Koslapesa – Aasta alustaja 2018

OÜ Männaka – Aasta investeerija 2018

OÜ Stonefish – Aasta tegija 2018

Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ – Hiiumaa mainekujundaja 2018

Tanel Malk – Hiiumaa ettevõtluse sõber 2018

MTÜ Kärdla Kohvikutepäev – Kogukonna tegija 2018

Rukki kanali süvendustööd (Veeteede Amet) – Aasta tegu 2018

OÜ Wattampex – Väike ja visa 2018

 

2018 tunnustatud:

IWeld OÜ – Aasta alustaja 2017

OÜ HMPK – Aasta investeerija 2017

AS M ja P Nurst – Aasta tegija 2017

 

2017 tunnustatud:

Korrashoid OÜ – Aasta alustaja 2016

HTÜ Tootmine – Aasta investeerija 2016

M ja P Nurst AS – Aasta tegija 2016

 

2016 tunnustatud:

Triibuvineer OÜ – Aasta alustaja 2015

Dagöplast AS – Aasta Investeerija 2015

OÜ Liisbet Tukat – Aasta Tegija 2015

 

2015 tunnustatud:

Klinker OÜ – Aasta alustaja 2014

AS EstPak Plastik – Aasta investeerija 2014

OÜ Liisbet Tukat – Aasta tegija 2014