Ettevõtjale

Hiiumaa ettevõtjate ümarlaud 12. veebruaril 2020

Hiiumaa Ettevõtjate Liit ja Hiiumaa Arenduskeskus ootavad Hiiumaa ettevõtjaid kohtumisele 12. veebruaril 2020 kell 15.00 -17.00 Nuutri villas Kärdlas. (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks (PATEE) projekti raames)

Anna oma tulekust teada siin: https://surveer.com/s/85XV2F9W

Päevakord:

1. Noorte ettevõtlikkust toetavad tegevused PATEE-st – koostöövõimalused Hiiumaa Ettevõtjate Liidu ja ettevõtjatega

2. Klubilised kokkusaamised „ Väljakutsest võimaluseks” – mis võiks olla esimene teema ja millal?
Klubilises vormis kokkusaamiste eesmärk on igakordselt võtta fookusesse üks konkreetne Hiiumaa ettevõtjaid pitsitav kitsaskoht (arengutakistus), mida siis üheskoos kohalike ettevõtjatega ja vastavalt probleemi püstitusele kaasatud spetsialistidele/ ekspertidele üheskoos läbi mõelda ning jõuda ka üheskoos ettepanekuteni ja/või lahendusteni, mis aitaks meie ettevõtjatel oma ettevõtlust paremini kavandada. (näiteks arutelu pankadelt laenu saamise võimalikkusest ääremaadel koos pankade esindajatega). Kokkusaamised toimuvad 4-8 korda aastas lähtuvalt üleskerkinud teemadest, mis antakse ettevõtjate poolt.

3. Demoruum – kas on vajalik ja kui jah, siis kus see võiks asuda jms.
Demoruumi loomise eesmärk on toetada ja võimendada Hiiumaa majandus- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud positiivseid sõnumeid ning luua võimalus Hiiumaa ettevõtluse kontsentreeritud esitlemiseks selle mitmekesisuses. Demoruum oleks Hiiumaa jaoks uus ettevõtluse tugistruktuur, mis koondab Hiiumaa edukaimad tootmisettevõtted, eksportöörid, mainekujundajad, tööandjad, säravaimad alustajad ja ettevõtluse tugiorganisatsioonid. Demoruum pakuks ettevõtjale võimalust suurendada oma nähtavust ja olla osa suurest infovõrgustikust.

Anna oma tulekust teada siin: https://surveer.com/s/85XV2F9W

Lisainfo: Katrin Sarapuu, tel 53415285, e-post: katrin.sarapuu@hiiumaa.ee