Uudised

Hiiumaa ligipääsetavad loodusrajad said kaardistatud

Loodusturismi ligipääsetavust arendava “Nature Access to All” (NatAc) projekti tegevused Hiiumaal on jõudnud lõpusirgele. Kesk-Läänemere Interreg programmist rahastatav NatAc projekt on Eesti, Läti ja Soome koostööprojekt, mille eesmärk on loodusturismi objektide ligipääsetavuse  hõlbustamine, ligipääsetavate objektide kaardistamine ja objektide kättesaadavamaks muutmine erivajadustega inimestele (sh ratastoolis, lapsekäruga, pimedatele, kuulmispuuetega jt).

Hiiumaal kaardistati projekti raames loodusrajad ja -objektid, millest erivajadustega inimestele ligipääsetavaid objekte on kolmteist. Kaardistamisel arvestati Eesti Puuetega Inimeste Kojaga koostöös välja töötatud hindamiskriteeriume, mille järgi enamus Hiiumaa objektidest on ratastoolis liikujatele kasutatavad vaid koos saatjaga. Nii uute objektide planeerimisel kui olemasolevate arendamisel peaks tulevikus kindlasti oluliselt enam silmas pidama erivajadustega inimesi. Ligipääsetavuse hindamist lihtsustab vastav kontroll-loend, mis on alla laaditav projekti kodulehel.

Projekti raames valmib lisaks sel kevadel loodusradasid tutvustav koduleht ja trükis, mis koondab kokku Lääne-Eesti ligipääsetavad objektid, samuti rajad Lätist ja Soomest.

Eestist on projekti kaasatud lisaks Hiiumaale teised Lääne-Eesti omavalitsused, samuti Keskkonnaamet. Projekti juhtpartner on Kurzeme planeerimispiirkond Lätist.

 

Kontakt:
Triin Vasli, Hiiumaa koordinaator, tel +372 522 9435, triin.vasli@hiiumaa.ee
Tõiv Jõul, projektijuht, tel +372 5650 0727, toiv.joul@gmail.com

Lisainfot projekti kohta: www.westestonia.com/nature-access-to-all/