Ettevõtjale, Koolitused

Hiiumaa mentorklubi 2020/2021

Oktoobris stardib mentorprogramm alustavatele ettevõtjatele!

Mentorklubi on laiapõhjaline mentorlusprogramm alustavatele ettevõtjatele selleks, et osalevad ettevõtted oleksid edaspidi oma tegevuses edukamad, enesekindlamad, teadlikumad ja õnnelikumad. Väga kasulik on tegevuse klubiline vorm – saab vahetada kogemusi teiste ettevõtjatega, mis inspireerib, motiveerib ning aitab laiendada kontaktide võrgustikku.

Sihtgrupp: Ootame osalema ettevõtteid, mis on tegutsenud kuni 3 aastat!

Täida osalemisvorm siin ja saada see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil arenduskeskus@hiiumaa.ee.

Mentorklubis osalejate arv on piiratud! Registreerimine on avatud 9. novembrini 2020.

Programmi eesmärgid:

 • toetada maakonnas tegevust alustanud alustavaid ettevõtjaid;
 • suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja laiendada kontaktvõrgustikku;
 • kogemuste vahetamine;
 • ettevõtjatevaheline suhtlus;
 • mentorite kogemuse jagamine mentiidele.

 

Mentii:

 • Mentiil on võimalus kaardistada oma ettevõttega seotud väljakutsed ja probleemid ning esitada nende lühikirjeldus mentorile, et saada mentoripoolset hinnangut ja suunavat abi probleemide lahendamiseks;
 • Mentiil on mentorklubis konkreetne mentor, kuid probleemi iseloomust lähtuvalt on mentiil võimalus pöörduda ükskõik millise mentorklubis tegutseva mentori poole;
 • Kõikide mentorilt saadud suunavate juhiste või lahenduste kasutamise otsustamine lasub täielikult mentiil, lõppotsuste tegemisel mentorid ei osale.

 

Mentor:

 • Mentori roll mentorklubis seisneb mentiide erinevate ettevõtlusega seotud probleemidele lahenduste leidmisele suunamises;
 • Mentor aitab mentiil püstitada eesmärke ning aitab mentiid eesmärkidele jõudmiseks vajalike lahenduste leidmisel ning vajalike eesmärkide maha märkimisel;
 • Mentor analüüsib koos mentiiga viimase probleemipüstitusi ning vajadusel suunab mentiid järgmiste eesmärkide saavutamisele;
 • Mentori poolt Mentiide probleemidele lahenduste leidmine on suunav, mentor ei tee mentii eest otsuseid.

 

Hiiumaa mentorklubis osaleb 4 kogemustega mentorit ning programmi raames toimub 5 tasuta klubiüritust!

Iga klubiürituse lõpus on ette nähtud 1h mentoritele ja mentiidele omavaheliseks suhtluseks, probleemide analüüsimiseks, eesmärkide püstitamiseks ja tegevusplaanide koostamiseks.

 

Programm:

 

I klubiüritus: 11. november 2020 kell 10.00-16.30

Sissejuhatus, tutvumine, eesmärkide seadmine, lektor Chanet Siret Simonen.

Koolituse kirjeldus:

Osaleja saab selgemaks enda lühiaja visiooni nii isiklikul kui ettevõtte tasandil, tegemaks igapäevases elus õigemaid otsuseid ja valikuid.

Lisaks saab osaleja ülevaate, mida on vaja enda tippvormis hoidmiseks erinevatel tasanditel, et ära kasutada enda tegelik potentsiaal ja saavutada oma eesmärgid.

 

II klubiüritus: 25. november 2020 kell 10.00-16.30

Brändingu ja reklaami koolitus, lektor Kerstin Raidma.

Koolituse kirjeldus:

Kontseptuaalse identiteedi ja oma unikaalse loo sõnastamine (visioon, missioon, väärtused, sõnum, nimi, reklaamlause, sihtkliendi määratlemine jne).

 

III klubiüritus: 09. detsember 2020 kell 10.00-16.30

Müügikoolitus „Eestlasele müümise kunst”, lektor Urmas Kamdron.

Koolituse kirjeldus:

Meile eestlastele ei meeldi, kui meile müüakse. Me ei armasta pealetükkivaid inimesi, ameerikalikku naeratust, liigset ülevoolavust – meile meeldib tasakaal. Meile meeldib ise osta ja vajadusel nõu küsida. Ootame, et müüja oleks meie jaoks olemas, hoiaks sidet, tunneks toodet ja hariks meid turul valitsevatest trendidest. Lõpuks soovime teha ise õige otsuse!

Päev on kokku pandud lähtudes sellest, mida iga müügiinimene vajab. Koolitaja toob iga tegevuse juures välja olulised detailid ja oma kogemuse. Kõik saavad etappe praktiseerida ja kogetut peegeldada. Ühises arutelus sünnib kindlasti ka uusi mõtteid ja võimalusi. Leiad uusi tuttavaid ja koged head energiat!

 

IV klubiüritus: 10. veebruar 2021 kell 10.00-16.30

Kuidas finantsaruanded peegeldavad ettevõtet ja aitavad teha häid juhtimisotsuseid,  lektor Siiri Einaste.

Koolituse kirjeldus:

Koolituse eesmärk on anda mikroettevõtte võtmeisikutele vajalikke lisateadmisi ettevõtte paremaks juhtimiseks ja arendamiseks.

Räägime majandusaasta aruandest kui infoallikast ettevõtte juhile kui ka ettevõttevälisele huvipoolele. Samuti pöörame koolitusel tähelepanu ettevõttesisesele aruandlusele: jääktulupõhine kasumiaruanne, selle analüüs, juhtimisotsuste tegemine jääktulupõhise aruandluse baasil. Lisaks veel tuleviku finantsplaanide tegemine.

 

V klubiüritus: 17. veebruar 2021 kell 10.30-17.00

Päeva esimeses pooles mentorite ettevõtete külastamine ning peale lõunat kokkuvõtted, lektor Chanet Siret Simonen.

Koolituse tutvustus:

Esimeses pooles vaatame ja kuuleme, kuidas kellelgi läinud on ning tegeleme väljakutsetega ja leiame lahendusi. Vaatame, kuidas liikuda ettevõttega edasi.

Osaleja saab selgemaks enda pikemaajalise visiooni nii isiklikul kui ettevõtte tasandil.

 

Lisainfo:

Silva Jõemaa

silva.joemaa@hiiumaa.ee

58864454

 

Mentorklubi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond