Ettevõtjale, Noored, Uudised

Hiiumaa õpilasmalev otsib võimalikke koostööpartnereid/tööandjaid

Hiiumaa Õpilasmalev on Hiiumaa valla koolinoortele vanuses 13+ suunatud suvelaagri formaat, mille raames saavad noored esimese töökogemuse ning veeta aega toreda seltskonnaga.

25. juunil kuni 1. juulil 2023 toimub Hiiumaal õpilasmalev Hiiumaa noortele vanuses 13+. Sellel aastal toimub malev ööbimisega Emmaste Noortekeskuses ning kohti jagub 30-le  noorele. Täna oleme otsimas Hiiumaa ettevõtjaid ja ettevõtteid, kes oleksid valmis eeltoodud ajaperioodil noortele tööd pakkuma ja palka maksma. Kindlasti ei pea ettevõtja/ettevõte pakkuma noortele tööd terveks ajaperioodiks ning kõikidele noortele korraga, mis tähendab, et igasugused ideed on teretulnud!

Nagu varasem praktika on näidanud on noored võimelised tegema tööd väga kiirelt ja usinalt, seega oleks see Teile hea võimalus lasta ära teha mõni mahukam töö (näiteks heakorratööd, koristus või muu lihtsama loomuga töö). 13+ vanuses noored võivad teha päevas tööd kuni 4 tundi, lähtuvalt seadusest on miinimum tunnipalk 4,30 eurot, mis teeb tööandja päeva kuluks minimaalselt 23,01 eurot/ühe noore kohta. Kõikide malevlaste ühe päeva kulu tööandjale on kokku 690,42 eurot. Loomulikult võib iga tööandja pakkuda noortele miinimumist kõrgemat tunnitasu. Lepingud noortega sõlmib Hiiumaa vald, seega on Teil vaja vaid tehtud töö eest arve tasuda.

Malevlastel on kaasas rühmajuhid, kes vastutavad noorte motiveerimise ja tegevuse eest. Lisaks korraldatakse õpilasmaleva poolt noortele nii söök, ööbimine kui ka transport.

Malev on kindlasti olulise väärtusega ka ettevõtete/ettevõtjate jaoks, sest pakub võimalust noortega koostööks ning tööandja saab endale tublid noored, kes soovivad enda suvevaheaega kasulikult sisustada ja tehtava tööga taskuraha teenida.

Lisainfo ja tööpakkumiste tegemiseks palun võtta ühendust e-postil: birgit.lukk@hiiumaa.ee