Uudised

Hiiumaa pälvis Rohelise sihtkoha (Green Destinations) hõbetaseme

PRESSITEADE

22. JUUNI 2021

Rahvusvahelise säästvat turismi arendava organisatsiooni Green Destinationsi keskkonnaaudiitorid hindasid Hiiumaad rohelise sihtkohana hõbetaseme vääriliseks.

Hindamisprotsess oli väga põhjalik – sihtkohtadel tuli täita ja kaitsta sajast kriteeriumist koosnev raport, mis kaardistas olukorra kestliku turismi seisukohast olulistes valdkondades. Hinnati sihtkoha tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi.

„Hiiumaa jaoks on see rõõmustav uudis ja tunnustus – meile on väga oluline olla maailma turismi kaardil rohelise sihtkohana,” ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav.

Kõrgeima hinnangu Eesti sihtkohtadest, kuldtaseme sai Lahemaa. Järvamaa, Saaremaa, Hiiumaa ja Tartumaa pälvisid hõbeda ning Pärnu ja Rakvere pronksi.
Arendusvajadusena tõid audiitorid Eesti sihtkohtade puhul välja turismi mõju süsteemset monitoorimist looduskeskkonnale, kõige enam kiideti kultuuripärandi säilitamist. Nagu kvaliteedimärkide puhul ikka, on tegu järjepideva tööga – et taset hoida või tõsta, tuleb sihtkohal kahe aasta pärast teha läbi uus auditeerimine.

Kui harilikult on keskkonnamärgis üksikul tootel, teenusel või ettevõttel, siis eelmisest aastast pakub EASi turismiarenduskeskus Green Destinationsi ametliku partnerina võimalust arendada rohelises võtmes turismisihtkohta tervikuna. Mullu pääsesid organisatsiooni TOP-100 tunnustusnimekirja Hiiumaa, Saaremaa, Lahemaa, Järvamaa, Tartu, Pärnu ja Rakvere.

TOP100 hulka valimiseks pidid sihtkohad esitama konkursile edulood, mis oleksid rahvusvaheliselt eeskujuks ning kirjeldama olukorda 30 valdkonnas, mis puudutavad kestlikku arengut. Hiiumaa tõi välja hiiu murde taaselustamise, alates õpikute kirjutamisest ja lõpetades „Mamma lugude” väljatoomisega, ning Euroopa naaritsa populatsiooni taastamise saarel.

Eesti turismisihtkohtade arendust ja turundust rahvusvahelise programmi Green Destinations raames toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Loe ka edulugude kohta, mida Eesti sihtkohad Green Destinationsi TOP-100 nimekirja pääsemiseks esitasid