Vabaühendused

Hiiumaa vabaühenduste tunnustamine 2021

Taas on käes aeg anda teada, kes on Hiiumaa tublimad kodanikud, vabaühendused, ettevõtted ja muud organisatsioonid, kes on aktiivsed kodanikuühiskonna eestvedajad või toetajad ja viimase aasta jooksul ühiskonnas midagi head korda saatnud. Soovime esile tõsta ja tunnustada inimesi ning organisatsioone, kes muudavad meie kodukoha elu paremaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Kandidaate saavad esitada kodanikuühendused, omavalitsus, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise, kes oma tublit tegevust saavad ankeedis avalikustada.

Kandidaate saab esitada kuni 6. septembrini 2021.

Tunnustused antakse üle 7. oktoobril toimuval Ettevõtluspäeval, kus saavad tunnustatud nii parimad ettevõtjad kui ka vabaühendused.

2021 tunnustamise kategooriad:

Parim kodanikuühendus – tunnustus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2020. aastal on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja/või maakonnas, teatud väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning kelle tegevuse tulemus on suunatud laiemale sihtgrupile kui ainult oma liikmeskond.

Uuenduslik algatus/võimas tegu – tunnustus antakse kodanikuühenduste hulgas sündinud uuenduslikule algatusele, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi või pikemaaegselt toimunud tegevuse eest, mis sel aastal eriti võimsa hoo on sisse saanud.

Koosmeelekandja – tunnustus antakse kodanikuühendusele, kelle koostöö algatus on kandnud head vilja. On lahendatud kohalikke probleeme, tehtud sektorite vahelist koostööd.

Pärandikandja – tunnustus antakse kodanikualgatuse korras toimivale pärandkultuurikandjale, kellele on oluline piirkondlik identiteet ja lugu, saavutanud laia sotsiaalse mõju ja kes on kaasanud oma tegevustesse kogukonna mitme põlvkonna liikmeid.

Parim vabatahtlik – tunnustatakse isikut, kes on silma paistnud vabatahtlikus tegevuses piirkonna sotsiaalhoolekandes, kogukonna avalike teenuste pakkumisel, keskkonnahoius, kultuuriloo ja muu külaelu edendavate valdkondade töös.

Hooliv kodanik – tunnustatakse kodanikku, kes igapäevaselt märgates abivajajat, toetades ja hoolides kodanikest enda ümber, on andnud suurema panuse kui ühiskond talt ootab.

Kodanikuühiskonna toetaja – tunnustatakse isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise toetustegevusega Hiiumaa kodanikuühiskonnale, osalenud vabatahtlikus tegevuses või toetanud ning soodustanud oma töötajate vabatahtlikku tegevust. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi.

ESITA OMA KANDIDAAT SIIN!

 

Lisainfo:  Kaja Sõrmus, Hiiumaa Arenduskeskus, tel 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee

Tunnustamist korraldab ja rahastab Hiiumaa Arenduskeskus koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga.

 

 

2020 tunnustatud:

Hiiumaa Käsitööselts MTÜ – Parim kodanikuühendus

Hiiumaa toodete e-poe avamine ning Hiiumaa saatkond Telliskivis (MTÜ Hiiumaine Toit) – Uuenduslik algatus/võimas tegu

Hiiumaa Tenniseklubi MTÜ – Koosmeelekandja

Margus Tabor – Pärandikandja

Aimar Hansen – Parim vabatahtlik

Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Kärdla politseijaoskond – Kodanikuühiskonna toetaja

Ingrid Purge – Hooliv kodanik

Külaselts MUHV – Hiiumaa aasta küla

 

2019 tunnustatud:

Hiiumaa Kergejõustikuklubi Hiiker – Parim kodanikuühendus

Hiiumaa Saatkond – Uuenduslik algatus/võimas tegu

MTÜ Matkaklubi Muku – Koosmeelekandja

MTÜ Hiiumaa Käsitööselts ja Nele Eller – Pärandikandja

Eda Tärk – Parim vabatahtlik

Sportland Eesti AS – Kodanikuühiskonna toetaja

Harda Roosna – Hooliv kodanik

 

2018 tunnustatud:

MTÜ Hiiumaa Kino  Parim kodanikuühendus

Kärdla Purjutuur – Uuenduslik algatus

Katrin Visnapuu – Koosmeelekandja

Klubi Pühalepa Vanamehed MTÜ – Pärandikandja

Hiiumaa Õpilasmalev – Parim vabatahtlik organisatsioon

Kersti Ojasalu  Parim vabatahtlik

AS Jetoil – Kodanikuühiskonna toetaja

Tõnis Ülemaantee – Hooliv kodanik

 

2017 tunnustatud:

Hiiumaa Orienteerujate Klubi – Parim kodanikuühendus

Kassari rahvamaja kodukohvik Hõng – Uuenduslik algatus

Pühalepa kirikukoor Anna –  Pärandikandja

MTÜ Jääk ja Praak – Parim vabatahtlik organisatsioon

COOP Hiiumaa – Kodanikuühiskonna toetaja

 

2016 tunnustatud:

Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste – Parim kodanikuühendus

Hiiumaa Lastekaitse Ühing – Uuenduslik algatus

Margit Kääramees ja tema seltsilised – Koosmeelekandja

Klubi Pühalepa Vanamehed – Pärandikandja

Ester Tammis – Parim vabatahtlik

MTÜ Hiiumaa Jalgpall – Parim vabatahtlik organisatsioon

Ingrid Purge – Hooliv kodanik

Hiiumaa Tarbijate Ühistu – Kodanikuühiskonna toetaja