Noored, Uudised

Käina koolile anti üle kvaliteedimärgis “Baastaseme Ettevõtlik Kool”

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool tunnustas 27.10.2020 Käina kooli ühena 17-st koolist üle Eesti kvaliteedimärgisega „Baastaseme Ettevõtlik Kool”. Koolis viidi kevadel 2020 koostöös Hiiumaa Arenduskeskusega läbi ettevõtliku õppe enesehindamine, mille tulemuseks oli hinnang, et õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele kõigis olulistes koolielu valdkondades.

Käina kooli ettevõtliku õppe sisehindamise protsessi juhtis kooli eelmine direktor Joel Pulk, tunnustuse võtsid eile kooli ees vastu praegune direktor Ermo Mäeots ja õppealajuhataja Urve Pärnamaa. Ettevõtliku Kooli seinaplaadi ja mastilipu andsid koolile üle vallavanema asendaja Hergo Tasuja, arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg ning Ettevõtliku Kooli maakondlik koordinaator Henri Reeder. Viiruspuhangu tõttu ei toimunud tunnustamine seekord üleriigilisel Haridusfestivalil, kuid kooli tunnustatakse ka 5. novembril toimuval virtuaalsel hariduskonverentsil.

„Käina Koolil on suur rõõm “Ettevõtliku kooli” tunnustuse omistamisest,” sõnas Ermo Mäeots. „Mõistame, et see on alles tee algus ja innustus järgmiste tasemete püüdmiseks. Kindlasti kirjeldame ettevõtliku õppe eesmärke ja tegevusi ka oma uues arengukavas ning jätkame selle süsteemset edasiarendamist.”

Programmi maakondlik koordinaator Henri Reeder lisas, et Käina kooli tunnustus on oluline tervele maakonnale, kuna nüüdseks on pooled Hiiumaa põhikoolid arvatud baastaseme vääriliseks. „Ettevõtlik eluhoiak on tänapäeva maailmas ülioluline ja selle arendamine lastes annab neile kaasa väärtuslikke oskuseid elus hakkama saamiseks,” selgitas Reeder. „Lisaks on ettevõtliku õppe sisehindamine osutunud väärtuslikuks kvaliteedijuhtimise tööriistaks paljudele Eesti koolidele ja hea meel on näha, kuidas ka Hiiumaa koolid sellest järjest enam kasu saavad. Loodame, et järgneva kolme aastaga saame seda head abivahendit kasutada ka ülejäänud Hiiumaa koolides ja jõuda nii esimeseks maakonnaks, kus kõik koolid omavad ettevõtliku õppe kvaliteedimärgist.”

Hindamine viidi läbi kahes osas: esimese etapina toimus õppeasutuse enesehindamine ja teises etapis toimus jooksev nõustamine SA Hiiumaa Arendusekskuse poolt, millele järgnes teavitamine saadud tulemustest. Sama protsessi on läbinud ja tunnustuse saanud kokku kolm Hiiumaa kooli, lisaks Käinale ka Kärdla Põhikool (2018) ja Lauka Põhikool (2019). Programmiga on liitunud ka Palade Põhikool, kellel seisab sisehindamine veel ees. Esimese koolina Hiiumaal liitus programmiga Lauka Põhikool 2017. aastal.

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub 124 kooli, neist 75 omavad baastaseme, 9 hõbetaseme ning 1 kuldtaseme kvaliteedimärgist. Programmi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Foto autor Liina Siniveer.

 

Henri Reeder

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus

noorte ettevõtluskonsultant

+372 5662 4812

henri.reeder@hiiumaa.ee

arenduskeskus.hiiumaa.ee