Noored, Uudised

Kaks Hiiumaa lasteaeda on liitunud Ettevõtliku Lasteaia haridusprogrammiga ning saavutanud baastaseme

Kärdla ja Palade Lasteaed on liitunud Ettevõtliku Lasteaia haridusprogrammiga, mille raames andis Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus 13. jaanuaril 2023. aastal kahele Hiiumaa lasteaiale üle Ettevõtliku Lasteaia baastaseme kvaliteedimärgise.

Baastaseme saavutasid Palade Lasteaed ja Kärdla Lasteaed.

Ettevõtliku Kooli programm on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. 

Alates 2021. aastast arendab ja haldab haridusprogrammi MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused.

Mida annab standard aga lasteaiale ja miks on see oluline?

Palade Lasteaia direktor Agne Ruben toob välja, et nende lasteaiale on omane lapsest ja tema huvidest lähtuv tegevuskultuur, mida Ettevõtliku Kooli haridusprogramm igati toetab. Palade Lasteaed tunneb siirast rõõmu baastaseme pälvimisest, mis kinnitab, et lasteaed on oma tegemistes tegutsenud ja arenenud teadlikult. Mõistame, et üheskoos lastega oleme valinud põneva õpiraja, millega olema küll alles alguses, kuid ootame põnevusega, mis meid veel eest ootab. 

Kärdla Lasteaia õppealajuhataja Ingrid Prikk leiab, et Ettevõtliku Lasteaia baastaseme saavutamisega on lasteaed saanud vajalikud teadmised ja oskused ettevõtliku õppe süsteemseks rakendamiseks ning võimaluse enesearenguks ja koostööks. Baastaseme saavutamine on kogukonnale ja koostööpartneritele selgeks märgiks lasteaia kvaliteedist, mis on võrreldav teiste sama kvaliteedistandardit omavate asutustega Eestis. Ettevõtliku Lasteaia õppeprotsess on üles ehitatud nii, et õpetaja on protsessis suunaja ja juhendaja ning initsiatiiv ja õppimislust peab lähtuma lapsest endast. Koos õppimine on tore, toob sära silma lapsele, vanemale ja õpetajale.