Turism

Kaks uuringut Lääne-Eesti arengupotentsiaalide kohta

Valminud on kaks SA Saare Arenduskeskuse poolt tellitud uuringut Lääne-Eesti arengupotentsiaalide kohta.

 

  1. Valminud on mahukas inglisekeelne Lääne-Eesti saarte energiapõhise säästva arengu potentsiaali analüüs “NESOI Z-052 Sustainable Estonian Islands”, mis muuhulgas käsitleb küsimusi:
  • Kuidas saavad saared muutuda kestlikeks ja keskkonnasõbralikeks kogukondadeks ning aidata maksimaalselt kaasa piirkonna majandusarengule ja mitmekesistamisele?
  • Millised võimalused on energiakasutuse ja CO₂-heite vähendamisega seotud investeerimisprojektidel? Millised on sammud selle suunas?
  • Milliseid teisi sektoreid saab arendada, mis aitavad kaasa piirkonna mitmekesistamisele ja jätkusuutlikule kasvule?
  • Milliseid arenguid kogu maailmas on, mis võivad piirkonna arengut inspireerida?

Projekti NESOI Z-052 – Sustainable Estonian Islands elluviimist rahastati Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020 toetuslepingu nr 864266 alusel. Töö tellis SA Saare Arenduskeskus riigihankega: “Lääne-Eesti saartele energiapõhise säästva arengu potentsiaali analüüsi koostamine” (RHR nr 238608).

Loe uuringut täismahus siin

  1. Sihtasutuse Saare Arenduskeskus tellimusel valmis Lääne-Eesti regiooni bioressursside väärindamise tegevuskava. Täismahus dokument siin