Toetused, Uudised, Vabaühendused

Kes said seekord KOPist toetust?

Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta sügisvoorus esitati Hiiumaa Arenduskeskusele 17 taotlust: kogukonna arengu meetmesse – 10 ja investeeringute ja kogukonnateenuse arendamise meetmesse – 7. Taotletav toetuse kogusumma oli 35 932,58 eurot. Sügisvoorus oli taotluste rahastamiseks maakonnal 16 659,72 eurot.

Komisjon hindas 17 taotlust, millest 8 said toetust.

Toome siin ära kõik toetust saanud taotlused koos taotlejate endi selgitustega:

Orjaku Külaselts – Külakeskuse esitlustehnika kaasajastamine ja uute kodumasinate soetamine (toetus 1327,33 eurot)

Külakeskuses on kõigile soovijaile kasutamiseks kaasaegne esitlustehnika ja ökonoomsemad kodumasinad, mis hoiavad kokku kulusid elektrienergiale. Rohkem ruumide rentijaid ja väiksemad elektriarved annavad seltsile paremad rahalised võimalused külakeskuse ülevalpidamiseks ja arendamiseks, saame panustada seeläbi rohkem vahendeid muudesse kogukonnale olulistesse tegevustesse.

Külaselts MUHV – Vihmaveesüsteem Valgu seltsimaja esiküljele (toetus 850 eurot)

Juba talgupäeval tõdesime, et uute kõnniteede kaitseks on kindlasti vaja seltsimaja esiküljele vihmaveesüsteemi, et kivide vahel olev liiv püsiks ja kõnniteed kestaks. Lisaks aitab vihmaveesüsteem kaitsta ka maja vundamenti niiskuse eest. Projekti tulemusena on Valgu seltsimaja esiküljele paigaldatud vihmaveesüsteem, uued kõnniteed on parendatud ja tihendatud liivaga ning seltsimaja trepi katkised plaadid vahetatud.

Mittetulundusühing Hiiumaa Kino – Kinoga maale (toetus 3222,35 eurot)

Projekti eesmärk on parandada väljaspool Kärdlat korraldatavate kinolinastuste kvaliteeti ning selle tarbeks soetada uus laserprojektor, mille pilt on selgem, kirkam ning mille ülalpidamine on sisuliselt hooldusvaba. Aparatuuris ei ole pirni, mis vajaks vahetamist, ning laserprojektori voolutarve on väiksem kui võimsa pirniga videoprojektoril.

Hiiumaa Käsitööselts – Aknad (toetus 3500 eurot)

Projekti eesmärgiks on krohviga soojustatavale ruumile kaks uut ja korralikku muinsuskaitse tingimustele vastavat akent. Tulemuseks on kaks korralikku akent. Lisatulemuseks on korralikult lõpetatud krohvimine ja korrektsed ja sooja pidavad ühendused akende ja maja vahel, mille tulemusena väheneb soojakadu ja vähenevad maaküttele kuluva elektri arved.

MTÜ Tantsumajakas – Tiina Tantsustuudio VIII treeninglaager (toetus 2050 eurot)

Tiina Tantsustuudio üheks oodatumaks iga-aastaseks ettevõtmiseks on treeninglaager ja seda huvitavate töötubade ja uute kogemuste pärast. Kolme päeva jooksul toimub igal osalejal vähemasti 8 erinevat töötuba, mis varieeruvad tantsust kuni igapäevaselt eluks vaja minevate teadmisteni. Tuues Hiiumaale nende tantsustiilide õpetajaid, mida Hiiumaa õpetajad ei paku, on hea võimalus rikastada noorte vabahuvihariduse võimalusi ja avardada seeläbi nende silmaringi.

Hiiumaa Käsitööselts – Talvine käsitöö- ja omatoodangu laat 2022 (toetus 1995 eurot)

Korraldame taas juba üle 20 aasta toimunud Talvise käsitöö- ja omatoodangu laada. See on hea võimalus käsitöölistel ja kohalikel väiketootjatel oma toodangut tutvustada ja müüa. Laat loob jõuluootuse ja tagab kogukonnas järjepidevuse ja ühtsuse tunde.

MTÜ Tuulte Tee – Hiiumaa Toidupanga laoruumi remont ja vahendite soetamine (toetus 1580 eurot)

Hiiumaa Toidupanaga uue laoruumi remondiga võimaldame oma saare elanikele soetada, komplekteerida ja väljastada toidukaupa kvaliteetsest ruumist, kasutades selleks mugavaid ja kaasaegseid töövahendeid.

Mittetulundusühing Hiiumaa Kino – Kultuurinädalavahetus kino, kohviku ja kontserdiga (toetus 2135,04 eurot)

Kultuurinädalavahetus pakub kontsentreeritud kultuuriprogrammi, mis annab ühelt poolt kohalikule elanikule võimaluse nautida ka hooajaväliselt sisutihedat kultuuriprogrammi, teisalt aga põhjuse/võimaluse sündmuse toimumisperioodiks tulla Hiiumaale ka väljastpoolt Hiiumaad. Kultuurinädalavahetus kino, kohviku ja kontserdiga hõlmab endas mitmepalgelist kultuurinädalalõppu, mis pakub hooajaväliselt võimalust nautida häid filme, head muusikat, temaatilisi vestlusi ning sööke ja jooke hubases interjööris.