Toetused, Uudised, Vabaühendused

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvoor elanikkonnakaitse võimekuse arendamiseks

Hiiumaa vald kutsub MTÜ-sid ja seltsinguid 26. septembril kl 17.30 Kärdlas asuvasse vallamajja, aadressil Keskväljak 5A, et üheskoos välja selgitada elanikkonnakaitse vajadused. Osaleda on võimalik ka veebis, anna enda osalemisest veebis või kohapeal teada 22. septembriks Martina Martinson-Nigule aadressil martina.martinson-nigu@hiiumaa.ee.

Kodanikuühiskonna innovatsioonifond toetab kogukondi elanikkonnakaitse võimekuse arendamisel.

Voor on avatud kuni 30.11.23.

Omafinantseeringu nõuet ei ole.

Iga kohaliku omavalitsuse kohta on ette nähtud maksimaalne toetussumma, mille piires selle omavalitsuse territooriumil tegutsevad MTÜ-d ja seltsingud raha taotleda saavad, Hiiumaale on ette nähtud 10 646, 70 eurot (https://kysk.ee/…/2023/08/Lisa-1.-Toetuse-jaotus.pdf).

Toetatakse:

Kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamist (nt arutelud, ümarlauad, kriisirollide kaardistamine ja loomine, kriisivalmiduse liidrite määramine jne) kui need ei ole veel teada ja/või kokku lepitud kogukondlikult.

Kui kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajadused on välja selgitatud, siis konkreetsete vajaduste rahuldamist (nt teenuste tellimine, inventari soetamine, elektri varustuskindluse tagamine, kriisivarude kaardistamine, soetamine ja täiendamine, kriisiplaani koostamine, varjumiskohad ja -kindlus jne).

Toetuse saamise eelduseks on koostöö KOV-i ja Päästeametiga.

 

Lisainfo: https://kysk.ee/…/toetused…/taotlusvoorud/kif23 ja https://www.siseministeerium.ee/…/kodanikuuhiskonna….