Toetused, Uudised, Vabaühendused

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi fookuses on elanikkonnakaitse

Siseministeerium on koostöös SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga (KÜSK) käivitamas kodanikuühiskonna innovatsioonifondi, mille strateegiline eesmärk on suunata kohalikke omavalitsusi ja kogukondi looma ja käivitama kaasavaid koostöövorme. Samuti edendada osalusdemokraatiat ning toetada elanike heaolu, turvatunnet ja koostööd inimeste ja ametkondade vahel.

Julgeolekuolukorrast tingituna on 2023. aastal innovatsioonifondi fookuses elanikkonnakaitse ja selle võimekuse tõstmine kohalikul tasandil.

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või seltsing.

Toetust saab küsida:
• elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks korraldatavate arutelude läbiviimiseks
• konkreetsete elanikkonnakaitse vajaduste rahastamiseks.

Iga kohaliku omavalitsuse kohta on määratud maksimaalne toetussumma, mille piires on selle omavalitsuse MTÜdel ja seltsingutel võimalus taotlusi esitada. Toetussummade lõplik jaotus KOVide vahel on leitav siit: Lisa 1 Toetuse jaotus. Hiiumaa valla summa on 10 646,70 eurot.

Kuna KOV-idele eraldatud toetusvahendite maht on piiratud, siis on oluline, et kogukonna tasandil arutatakse üheskoos KOVi ja Päästeametiga läbi, millised vajadused konkreetses omavalitsuses elanikkonnakaitse võimekuse tõstmiseks on. Taotlusele tuleb lisada KOVi kinnituskiri.

Taotlusvooru viib ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), kes teavitab avalikkust vooru avamisest, menetleb taotlusi ning teeb ka väljamaksed.
Taotluste esitamine on veebikeskkonnas, algab pärast taotlusvooru avamist 22. augustil ning kestab jooksvalt kuni 30. novembrini 2023.

Rohkem infot:
https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/sidus-uhiskond/kodanikuuhiskonna-innovatsioonifond
https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/kif23/

Lisainfo:
Martina Martinson-Nigu, Hiiumaa valla ennetusspetsialist, tel 5860 0972, martina.martinson-nigu@hiiumaa.ee;
Kaja Sõrmus, Hiiumaa Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant, tel 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee