Toetused, Vabaühendused

Kogukondliku turvalisuse täiendava toetusvooru väljakuulutamine

Kuna tähtajaks, 7. märtsiks 2022 laekus taotlusi väiksemas summas, kui maakonnal jagada, siis otsustas vallavalitsus kuulutada välja täiendava toetusvooru 3272.97 euro jagamiseks taotluste esitamise tähtajaga 30.03.2022 kell 16:30.

Taotlusvormid leiad siit:

TUR21 projekti taotlusvorm

TUR21 taotluse eelarvevorm

 

Lisainfo: Kaja Sõrmus, menetleja, 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee

Piret Sedrik, koordinaator, 505 5593, piret.sedrik@hiiumaa.ee