Toetused, Uudised, Vabaühendused

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru toetused jagatud

Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta kevadvoorus esitati Hiiumaa Arenduskeskusele 18 taotlust, neist kogukonna arengu meetmesse laekus 7 taotlust ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse 11 taotlust. Taotletav toetuse kogusumma on 43 286 eurot. Kevadvoorus on taotluste rahastamiseks maakonnal vahendeid 26 000 eurot.

Üks taotlus ei vastanud nõuetele. Komisjon hindas 17 taotlust, millest 13 said toetust.

SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja on komisjoni ettepaneku kinnitanud, otsused on taotlejatele välja saadetud.

Toetuse saajad 2022. aasta kevadvoorus on:

Taotleja

Taotluse nimi

Toetussumma

 1. Orjaku Külaselts
Orjaku külamajade katuste korrastamine

1 323,90

 1. Mittetulundusühing Suuremõisa Loss
Suuremõisa lossipäevade korraldamine ja läbiviimine 1.-3. juulil 2022

2 498,60

 1. Ühendus Kodukant Hiiumaa
Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal.

2 059,48

 1. Haridusselts EDU
Väravate rajamine Puski surnuaia peasissekäigule

831,60

 1. Hiiumaa Käsitööselts
Suvine käsitöö ja omatoodangu laat 2022

2 500,00

 1. Putkaste Külaselts
Hiiumaa 4. Öölaulupidu

733,01

 1. Hiiumaa Käsitööselts
Meistrite Maja kahe ruumi siseseinte krohv

4 000,00

 1. Hiiumaa Orienteerujate Klubi
Hiiumaa Orienteerujate Klubi noorte võistlusreis uute kogemuste hankimiseks ja kogukonna tugevdamine

2 500,00

 1. MTÜ Tuulte Tee
Õppematerjalid vabatahtlikele seltsilistele

400,00

 1. Kõpu piirkonna arendusselts Valguskiir
Kõpu poolsaare külastuspäev 2022

2 500,00

 1. Kuriste Haridusselts
Kroonika 25 aastat Kuriste Haridusseltsi

2 240,00

 1. Loode- Hiiumaa Külade Selts
Tegutsedes targemaks

2 208,00

 1. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käina Martini Kogudus
Käina kiriku katuse seisundi parandamine, kooriruumi ja käärkambrikatuse tõrvamine

2 205,41

Kokku:

26 000,00

Kaja Sõrmus

KOP menetleja