Toetused, Vabaühendused

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor on avatud

Rahandusministeeriumi pressiteade

1. märts 2020

 

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja initsiatiivikate kogukondade tekkimisele.

„Eestis on palju hakkajaid inimesi, kes on koondunud mõne ühenduse ümber,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seda ikka selleks, et muuta oma kodukohas midagi paremaks. Kokkuhoidval ja üksteist toetaval kogukonnal on meeldiva elukeskkonna kujunemisel väga suur roll. Igal juhul tuleb riigil omaalgatusi toetada ja seda tehakse läbi erinevate programmide. Üks nendest programmidest on KOP ehk kohaliku omaalgatuse programm, mille kevadvooru just avasime.”

Programmist toetatakse tegevusi, mis aitavad kogukonna identiteeti tugevdada ja tõhustada omavahelist koostööd. Samuti tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste arendamisse. Toetust antakse ka kohalikele elanikele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ning arendamiseks.

Näiteks on kohaliku omaalgatuse programmist 2019. aastal toetatud mänguväljakute ning külaplatside rajamist, koolituste, õpitubade ja külapäevade korraldamist ning kogukondade ühistegevuse tarbeks vajaliku inventari soetamist.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik. Samuti ei tohi selle liikmetest äriühingud moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

2020. aastal jagatakse toetusteks 1 169 841 eurot, mis eraldatakse kokku kahes voorus (kevad- ja sügisvoorus).

Taotlusi saab esitada e-posti teel. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2020 kell 16.30. Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendusorganisatsioonile.

Harju maakond: MTÜ Harjumaa omavalitsuste liit
Hiiu maakond: SA Hiiumaa arenduskeskus    
Ida-Viru maakond: MTÜ Ida-Virumaa omavalitsuste liit
Jõgeva maakond: SA Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus
Järva maakond: MTÜ Järvamaa omavalitsuste liit
Lääne maakond: SA Läänemaa
Lääne-Viru maakond: MTÜ Lääne-Viru omavalitsuste liit
Põlva maakond: MTÜ Põlvamaa omavalitsuste liit
Pärnu maakond: MTÜ Pärnumaa omavalitsuste liit
Rapla maakond: MTÜ Raplamaa omavalitsuste liit
Saare maakond: Saaremaa vald
Tartu maakond: MTÜ Tartumaa omavalitsuste liit
Valga maakond: MTÜ Valgamaa omavalitsuste liit
Viljandi maakond: MTÜ Viljandimaa omavalitsuste liit
Võru maakond: SA Võrumaa arenduskeskus

Täpsemad juhendid ja vormid leiab maakondlike arendusorganisatsioonide kodulehtedel. Programmi määrusega saab tutvuda siin.