Koolitused, Vabaühendused

Koolitus “Juriidilised toimingud ühingus” 07.09.2021

SA Hiiumaa Arenduskeskus koostöös SA Saare Arenduskeskusega ootavad mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid või tegevjuhte osalema

maakonna vabaühenduste juhtide arenguprogrammi koolitusel.

Maakonna vabaühenduste juhtide arendamiseks pakutavate tugitegevuste  eesmärgiks on maakonna piires või maakondade üleselt tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Koolitus teemal „Juriidilised toimingud ühingus” toimub veebikoolitusena Zoom keskkonnas 7. septembril 2021 kell 10:00-15:30.

Teemad, mida käsitletakse:

 • MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid
 • Üldkoosoleku ja juhatuse vaheline pädevuse jaotus
 • Juhatuse ülesanded ja töö korraldamine
 • Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus
 • MTÜ liikmed
 • Liikmete arvestus
 • Ühingu liikmete õigused ja kohustused
 • Asjaajamine ja dokumendihaldus
 • Dokumentide loetelu
 • Protokollid
 • Registritoimingud
 • MTÜ tegevustega kaasnevad lepingulised suhted
 • Lepingute sõlmimine
 • Võõrandamislepingud, teenuse osutamise lepingud ja kasutuslepingud

 

Koolituse pikkus 6 ak tundi.

Koolitaja Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskuse juhataja, juhtiv koolitaja ja konsultant.

 

Koolitustel osalemine on tasuta, kuid eeldab eelregistreerimist. Kohtade arv piiratud.

Registreerimise viimane kuupäev  1. september 2021.a.

 

Registreerimine ja info:

Hiiumaa Arenduskeskus, Kaja Sõrmus, tel  5345 9558 või kaja.sormus@hiiumaa.ee või SIIN

Saare Arenduskeskus, Helje Pent, tel 45 20 573 või e-mail helje@sasak.ee

 

Koolitust rahastab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.