Koolitused, Vabaühendused

Koolitus MTÜ raamatupidamine

SA Hiiumaa Arenduskeskus koostöös SA Saare Arenduskeskusega ootavad mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid või tegevjuhte osalema

maakonna vabaühenduste juhtide arenguprogrammi koolitusel.

Maakonna vabaühenduste juhtide arendamiseks pakutavate tugitegevuste  eesmärgiks on maakonna piires või maakondade üleselt tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Koolitus teemal „MTÜ raamatupidamine” toimub veebikoolitusena Zoom keskkonnas 25.-26. mail 2021 kell 10:30-13:30

Teemad, mida käsitletakse:

  • Raamatupidamise korraldamine MTÜ-s
  • Majandustegevuste dokumenteerimine ja kirjendamine
  • MTÜ majandusaasta aruanne
  • Ülevaade maksustamisest MTÜ-s

 

Koolituse pikkus 8 ak. tundi, mis on jagatud 2 päevale a`4 ak. tundi.

Lektor Siiri Einaste, Arengurõõm OÜ juhataja.

 

Raamatupidamise kompleksülesande jaoks saadetakse osalejatele tavapostiga ülesannete lehed.

Jaotusmaterjalide slaidide osa ja muud lisamaterjalid saadetakse elektroonselt.

 

Koolitustel osalemine on tasuta, kuid eeldab eelregistreerimist. Kohtade arv piiratud.

Registreerimise viimane kuupäev  12. mai 2021.a.

Registreerimisel palun märkida oma nimi, e-mail ja postiaadress.

 

Registreerimine ja info: Saare Arenduskeskus, Helje Pent, tel 45 20 573 või e-mail helje@sasak.ee või siin

GRUPP ON TÄIS

 

Koolitust rahastab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.