Ettevõtjale, Koolitused

Koolitus: Protsesside juhtimine teenusettevõttes 14. ja 21. mail

Muutuvates turutingimustes, nagu klientide kõrgenenud ootused, konkurentsi kasv ja regulatsioonide karmistumine/muutumine, on ka teenusettevõtted sunnitud üha enam otsima võimalusi efektiivsuse suurendamiseks.

Veel enne kui algab Hiiumaal, loodetavalt rohkete külastajatega hooaeg, kutsume Sind 2-päevasele protsesside juhtimise koolitusele. Ikka selleks, et Sinu ettevõttes saaksid protsessid senisest veelgi targemalt juhitud.

Koolituse käigus läbivad osalejad tervikliku arendustegevuse elutsükli, kuidas arengukohti tuvastada, lahendusi kavandada ning neid edukalt ellu viia kasutades protsessijuhtimise, disain mõtlemise ja muudatuse juhtimise parimaid praktikaid.

Lühiloengutele järgnevad praktilised harjutused, kus osalejad saavad katsetada uudseid lähenemisviise enda esindatud organisatsiooni baasil. Aktiivõppe osakaal 60-70%.

Koolituse tulemusel osaleja:

  • oskab teenusettevõtte protsesse mõista;
  • oskab elimineerida mittevajalikud tegevused;
  • oskab informatsiooni lõppkasutajatele paremini edastada;
  • oskab informatsiooni üheselt ja arusaadavalt luua ning jagada;
  • oskab korraldada teenusprotsesse nii, et ajakulu väheneb;
  • oskab korraldada teenusprotsesse nii, et klientide rahulolu suureneb;
  • oskab korraldada teenusprotsesse nii, et see aitab hoida kulusid kokku kvaliteeti vähendamata;
  • oskab korraldada teenusprotsesse nii, et protsessi efektiivsus suureneb;
  • oskab rakendada muudatuste juhtimise parimat praktikat protsesside kujundamisel.

Koolituse toimumise aeg: 14. ja 21. mail 2021

Reede, 14. mai

päevakava:

09:00 -10:30 Protsessijuhtimine kui mõtteviis. Liivalossi teooria. GEMBA jalutus

10:30 -10:45 Paus

10:45 -12:15 Kliendi väärtuse tuvastamine. Disain mõtlemine. Probleemide tõendamine

12:15 -13:00 Lõuna

13:00 -14:30 8 klassikalist kadu. Koostöö, kiirus ja kuluefektiivsus

14:30 -14:45 Paus

14:45 -16:15 Väärtusvoo kaardistus. Probleemide hindamine. Arengukohtade valik

 

Reede, 21. mai

päevakava:

09:00 -10:30 A3 protsess. Lahenduste mõjususe kindlustamine. Probleemide juurpõhjuste analüüs

10:30 -10:45 Paus

10:45 -12:15 Kuidas õnnestuda muudatuste juhtimisel – parim praktika, tööriistad ja raamistikud

12:15 -13:00 Lõuna

13:00 -14:30 Tüüpilisimate vigade vältimine arendustegevuste juhtimisel. Riskide maandamine

14:30 -14:45 Paus

14:45 -16:15 isiklikud arenguplaanid ja tegevuskavad koolitusel õpitu rakendamiseks. Tagasiside

 

Koolituse toimumise koht:

14. mai 2021 Kärdlas

21. mai 2021 Käinas

Täpsemad asukohad anname koolitusele registreerunutele peagi teada.

Koolitusele on oodatud teenusettevõtete juhid ja spetsialistid, kes peavad oluliseks oma ettevõtte võimekuse kasvu, kvaliteeti ning saavutada suurem konkurentsivõime võrreldes teiste edukate ettevõtetega.

Koolitaja Jari Kukkonen on juhtinud pikaajaliselt rahvusvahelist konsultatsioonifirmat, tal on 22 aastat rahvusvahelist kogemust juhtimiskonsultatsioonide vallas: Lean, kuluefektiivsus, kvaliteet, strateegiad, eestvedamine.  MBA – Süsteemi insener. Jari on tegelenud nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ettevõtete motivatsioonisüsteemide süsteemide ja strateegia loomise ja juurutamisega, lisaks tulemusjuhtimise mõõtesüsteemide tulemusliku rakendamisega. Jari Kukkonen on kvaliteedijuhtimise spetsialist ning osalenud ka rahvusvaheliste kvaliteedijuhtimise hindamise žüriis, esinenud avalikel konverentsidel nii Eestis kui ka välismaal, viinud läbi nii avatud kui ka ettevõtete ja organisatsioonide siseseid koolitusi. Jari on litsentseeritud ISO siseaudiitorite koolitaja ning siseauditi läbiviija, Eesti ainus 20 võtme (20 Keys) litsentsi omav kvaliteedijuhtimise konsultant. Jari on aidanud juurutada arvukalt kvaliteedijuhtimissüsteeme nii kohalikes eraettevõtetes omavalitsustes kui ka sihtasutustes. Jari on olnud mitmel korral nii Eesti kui ka Euroopa ettevõtete kvaliteediauhinna hindajate komisjonis. Jari on alates 2010 oktoober Lean juhtimise akadeemia juhtivkoolitaja.

Koolitus on osalejatele tasuta.

Registreeri end koolitusele siin hiljemalt 07. mail 2021.

Lisainfo: Katrin Hordo

projektijuht

Tel 5341 5285

katrin.hordo@hiiumaa.ee